Инструкции за пощенските списъци

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не можете да се запишете към пощенските списъци, моля погледнете lists.ruby-lang.org.

За да се запишете към пощенски списък, моля изпратете електронно писмо със следното съдържание (не “относно”) към автоматизираният “контролен” адрес:

subscribe
Ruby-Talk
За Ruby-Talk, контролният адрес е ruby-talk-request@ruby-lang.org, адресът за публикуване е ruby-talk@ruby-lang.org, адресът на администратора е ruby-talk-owner@ruby-lang.org.
Ruby-Core
За Ruby-Core, контролният адрес е ruby-core-request@ruby-lang.org, адресът за публикуване е ruby-core@ruby-lang.org, адресът на администратора е ruby-core-owner@ruby-lang.org.
Ruby-Doc
За Ruby-Doc, контролният адрес е ruby-doc-request@ruby-lang.org, адресът за публикуване е ruby-doc@ruby-lang.org, адресът на администратора е ruby-doc-owner@ruby-lang.org.
Ruby-CVS
За Ruby-CVS, контролният адрес е ruby-cvs-request@ruby-lang.org, адресът за публикуване е ruby-cvs@ruby-lang.org, адресът на администратора е ruby-cvs-owner@ruby-lang.org.

Отписване

За да се отпишете от пощенски списък, изпратете писмо на контролният адрес със съдържание “unsubscribe”:

unsubscribe

Уверете се, че изпращате мейл с обикновен текст, защото HTML мейл може да не работи.

Достъпни команди

За да видите списък с достъпните команди, изпратете писмо до контролният адрес за със съдържание “help”.