Излезе Ruby 1.9.2

Излезе Ruby 1.9.2. Това е последната стабилна версия от серията 1.9.

За Ruby 1.9.2

Новата версия 1.9.2 e почти изцяло съвместима с 1.9.1, изключение правят следните промени:

 • Много нови методи
 • Ново socket API (подобрена поддръжка на IPv6)
 • Нови кодирания
 • Random клас, който поддържа няколко генератори на случайни числа
 • Time класа е реимплементиран. Липсва проблема с 2038 година.
 • подобрения в обработката на регулярни изрази
 • $: не включва текущата директория.
 • dl е реимплементиран на основата на libffi.
 • нова psych библиотека на базата на libyaml, която може да замени успешно syck.

Виж NEWS и ChangeLog за повече детайли.

Ruby 1.9.2 покрива повече от 99% от RubySpec.

Поддържани платформи

Ruby 1.9 има четири нива на поддръжка.

Поддържани
Поверили сме, че Ruby 1.9.2 работи добре на тези платформи.
 • Debian GNU/Linux 5.0 на IA32.
Основни усилия са положени за
Поверили сме, че Ruby 1.9.2 работи добре на повечето от тях.
 • mswin32, x64-mswin64, mingw32
 • MacOS X 10.5 (Intel) и 10.6
 • FreeBSD 6 и следващи amd64, IA32)
 • Solaris 10
 • Symbian OS
Вероятно поддържани
Мислим, че Ruby 1.9.2 ще работи добре на тези платформи с леки модификации.
 • Други Linux дистрибуции
 • Други версии на MacOS X.
 • cygwin
 • AIX 5
 • Други POSIX-съвместими операционни системи
 • BeOS (Haiku)

Често задавани въпроси

Стандартната библиотека се инсталира в /usr/local/lib/ruby/1.9.1
Тази версия е съвместима на ниво библиотеки. Ruby 1.9.2 е почти напълно съвместима с 1.9.1, за това библиотеките се инсталират в директорията на 1.9.1.
It causes a LoadError
$: не включва вече текущата директория. По тази причина някои скриптове трябва да бъдат модифицирани за да работят коректно.

За сваляне