Python'dan Ruby'ye

Python bir diğer çok güzel genel amaçlı bir programlama dilidir. Pythondan ruby’e geçerken, ruby de pythona göre öğrenmeniz gereken daha fazla söz dizimi bulabilirsiniz.

Benzerlikler

Pythonda olduğu gibi,rubyde,…

 • Etkileşimli komut satırı vardır. (irb olarak bilinir).
 • dökümanları komut satırında okuyabilirsiniz. (pydoc yerine ri komutuyla).
 • Özel satır sonlandırıcıları yoktur. (Her zamanki yeni satır hariç).
 • Karakter dizesi değişmezleri Python’ın üç tırnaklı karakter dizesi gibi birden fazla satır olabilir.
 • Köşeli parantezler listeler içindir, ve parantezler sözlükler içindir. (Rubyde, “hash” veri tipi içindir).
 • Diziler aynı şekilde çalışır. (Eklemek uzun bir dizi yapar, ama onları bu şekilde karıştırmak a3 = [ a1, a2 ] size dizilerden oluşan bir dizi verir).
 • Nesneler güçlü ve dinamik olarak yazılır.
 • Her şey objedir, ve değişkenler sadece objelere referanslardır.
 • Anahtar kelimeleri biraz farklı olmasına rağmen, istisnalar aynı çalışır.
 • Gömülü döküman araçlarına sahipsiniz. (Rubyde rdoc).

Farklılıklar

Python’ın aksine, Rubyde,…

 • Karakter dizeleri değişebilir.
 • Sabitler oluşturabilirsiniz. (Değerinin değişmesini istemediğiniz değişkenler).
 • Bazı zorunlu harf kuralları vardır. (ör. sınıf isimleri büyük harfle başlar, değişkenler küçük harfle başlar).
 • Tek çeşit liste konteyneri vardır (bir dizi(Array)), ve değişkendir.
 • Çift tırnaklı karakter dizeleri kaçış karakterlerine (\t gibi) ve özel “ifade ikame” söz dizilerine (Ruby ifadelerinin sonuçlarını diğer karakter dizelerine "add " + "strings " + "together" şeklinde uğraşmadan direkt olarak eklemenizi sağlar) izin verir. Tek tırnaklı karakter dizeleri Python’ın r"ham karakter dizeleri" gibidir.
 • “new style” ve “old style” sınıflar yoktur. Sadece tek çeşittir.
 • Özniteliklere asla direkt olarak ulaşamazsınız. Ruby ile, tümü metod çağrılarıdır.
 • Metod çağrılarında parantez kullanımı genellikle isteğe bağlıdır.
 • Erişim izinleri için Python’ın _voluntary_ underscore@convention@ ifadeleri yerine public, private ve protected ifadeleri vardır.
 • Çoklu miras yerine mixinler kullanılır.
 • Gömülü sınıflara metod ekleyebilir ya da bu sınıfların metodlarını değiştirebilirsiniz. İki dil de sınıfları her zaman açıp değiştirmenize izin verir, fakat Python gömülü olanların değiştirilmesini engeller, Ruby ise engellemez.
 • True ve False yerine true ve false vardır (ve None yerine nil).
 • Doğruluk test edildiğinde, sadece false ve nil false bir değer döner. Diğer her şey true döner (0, 0.0, "", ve [] dahil).
 • elif yerine elsif kullanılır.
 • import yerine require kullanılır. Fakat kullanımları aynıdır.
 • Satır(lar)daki bir şeylerin (altındaki belgelendirme karakter dizileri değil de) üstündeki alışıldık biçimdeki yorumlar belgeleri oluşturmak için kullanılır.
 • Birçok kısayol vardır , buna rağmen kolay hatırlar, hızlıca öğrenirsiniz. Bunlar rubyyi eğlenceli ve çok üretken yapmak içindir.
 • Daha önceden belirlenmiş bir değişkeni silme yolu yoktur (Python’ın del ifadesi gibi). Değişkeni nil olarak ayarlayabilirsiniz, bu eski değişkenin eski değerini çöp toplayıcıya gönderir, ama değişken kapsamı içinde sembol tablosunda kalmaya devam eder.