Ruby 2.1.0 yayınlandı.

Ruby 2.1.0 yayınlandı!

Ruby 2.1 geri uyumluluğu bozmadan bir çok iyileştirme ve hızlandırma ile beraber gelmektedir.

Şimdi Deneyin!

İndir

2.0’dan değişiklikler

Öne çıkan değişiklikler:

 • VM (Method Önbelleği)
 • RGenGC (ko1’in RubyKaigi Sunumu ve RubyConf 2013 Sunumu)
 • Refinementlar #8481 #8571
 • Syntax değişiklikleri
  • Rational/Complex Literal #8430
  • def’in return değeri #3753
 • Bignum
 • String#scrub #8414
 • Socket.getifaddrs #8368
 • RDoc 4.1.0 ve RubyGems 2.2.0
 • “literal”.freeze artık optimize edilmiş halde#9042
 • eklendi Exception#cause #8257
 • BigDecimal, JSON, NKF, Rake, RubyGems, ve RDoc gibi kütüphaneler güncellendi
 • kaldırıldı curses #8584

Değişiklikleri daha detaylı gör: Ruby Repository’inde Haberler.