Lưu trữ Tháng sáu 2013

Chúng tôi ngừng hỗ trợ Ruby 1.8.7

Tôi ước tôi có thể nói một vài lời hoa mĩ, tiếc là vốn tiếng Anh của tôi hơi hạn hẹp nên tôi chỉ có thể nói ‘đây là cái kết biết trước.

Đọc tiếp...

Ruby 2.0.0-p247 được phát hành

Ruby 2.0.0-p247 mới được phát hành.

Đọc tiếp...

Ruby 1.9.3-p448 được phát hành

Ruby 1.9.3-p448 mới được phát hành.

Đọc tiếp...

Ruby 1.8.7-p374 được phát hành

Ruby 1.8.7-p374 mới được phát hành.

Đọc tiếp...

Lỗi bỏ qua kiểm tra lai lịch hostname trong SSL client (CVE-2013-4073)

Một lỗ hổng trong SSL client của Ruby giúp người tấn công ở vai trò trung gian lừa SSL server với những giấy chứng nhận giả nhưng hợp lệ.

Đọc tiếp...

Công bố trang chủ mới của ruby-lang.org

Thay mặt cộng đồng Ruby, chúng tôi hân hạnh được công bố trang chủ mới ruby-lang.org đã đi vào hoạt động.

Đọc tiếp...

<< Trở về 2013 Lưu trữ