Lưu trữ Tháng chín 2013

Cuộc thi thiết kế cho www.ruby-lang.org

Ruby Association sẽ tổ chức cuộc thi tìm kiếm thiết kế mới cho trang chủ ruby-lang.org.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.0 preview1

Chúng tôi hân hạnh công bố phiên bản Ruby 2.1.0-preview1 đã được phát hành. Xin xem chi tiết các công năng mới của Ruby 2.1 trước khi ấn bản cuối cùng được phát hành!

Đọc tiếp...

Chúng tôi bắt đầu phân phối gói thông qua Fastly

ruby-lang.org sẽ bắt đầu dùng https://cache.ruby-lang.org cho việc phân phối các gói nguồn Ruby. Nhờ vào một mạng chung chuyển nội dung (CDN), chúng tôi có thể phân phối gói tới mọi nơi trên thế giới nhanh nhất.

Đọc tiếp...

Việt hoá trang ruby-lang.org

Chúng tôi vừa công bố phiên bản Việt hoá của trang chủ ruby-lang.org.

Đọc tiếp...

<< Trở về 2013 Lưu trữ