Lưu trữ Tháng mười 2013

RubyConf Australia 2014 kêu gọi nộp đề xuất, và vé đã được bán!

RubyConf Australia 2014 sẽ được tổ chức tại Sydney vào ngày 19 đến ngày 21 tháng 2. Đây là hội thảo Ruby thứ hai tại Australia.

Đọc tiếp...

<< Trở về 2013 Lưu trữ