Lưu trữ Tháng mười một 2013

Bản địa hoá tiếng Nga của ruby-lang.org

Chúng tôi hân hạnh công bố bản địa hoá tiếng Nga của ruby-lang.org.

Đọc tiếp...

Ruby 2.1.0-preview2 được phát hành

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản Ruby 2.1.0-preview2. Xin giúp chúng tôi kiểm tra các chức năng mới của Ruby 2.1 trước khi bản cuối được phát hành!

Đọc tiếp...

Tràn vùng Heap trong Truyền số thực dấu phẩy động (CVE-2013-4164)

Một lỗi bảo mật làm tràn Heap trong Truyền số thực dấu phẩy động được phát hiện dưới mã CVE-2013-4164.

Đọc tiếp...

Ruby 1.9.3-p484 được phát hành

Ruby Ruby 1.9.3-p484 mới được phát hành.

Đọc tiếp...

Ruby 2.0.0-p353 được phát hành

Ruby 2.0.0-p353 mới được phát hành.

Đọc tiếp...

Cuộc thi giải Fukuoka Ruby 2014 - Giám khảo bao gồm Matz

Gửi các bạn đam mê Ruby,

Đọc tiếp...

<< Trở về 2013 Lưu trữ