Lưu trữ Tháng mười hai 2013

Ruby 2.1.0 được phát hành

Chúng tôi hân hạnh công bố Ruby 2.1.0 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Ruby 2.1.0-rc1 được phát hành

Chúng tôi hân hạnh công bố bản Ruby 2.1.0-rc1. Xin giúp chúng tôi kiểm tra các công năng mới của Ruby 2.1 trước khi ấn bản cuối được phát hành vào 2013-12-25!

Đọc tiếp...

Gia hạn bảo trì vá bảo mật cho Ruby 1.8.7 và 1.9.2

Có hiệu lực ngay bây giờ, 1.8.7 và 1.9.2 sẽ được tiếp tục hỗ trợ các vá bảo mật cho đến tháng 6, 2014.

Đọc tiếp...

<< Trở về 2013 Lưu trữ