Lưu trữ Tháng hai 2014

Ruby 2.0.0-p451 được phát hành

Ngày hôm nay, 24/2/2014 là ngày kỷ niêm lần thứ 21 của Ruby, vì vậy chúng tôi rất vui khi thông báo về việc phát hành một bản vá mới, Ruby 2.0.0-p451.

Đọc tiếp...

Đề cử giải Ruby Hero 2014

Bạn có biết ai đã giúp đỡ bạn trong cộng đồng Ruby trong năm vừa qua? Có thể họ chỉ bạn một vài thứ, viết một gem hoặc giúp bạn với các vấn đề kỹ thuật? Nếu bạn biết một ai như trên, xin hay dành một chút thời gian đề cử họ cho giải Ruby Hero.

Đọc tiếp...

<< Trở về 2014 Lưu trữ