Lưu trữ Tháng chín 2014

Ra mắt phiên bản Ruby 2.1.3

Chúng tôi hân hạnh thông báo về việc phiên bản 2.1.3 chính thức được ra mắt. Đây là một phiên bản vá nằm trong chuỗi các phiên bản ổn định của Ruby 2.1.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.0.0-p576

Chúng tôi hân hạnh thông báo phát hành Ruby 2.0.0-p576 để chào mừng việc tổ chức RubyKaigi2014 tại Nhật Bản.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.0-preview1

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản 2.2.0-preview1.

Đọc tiếp...

<< Trở về 2014 Lưu trữ