Lưu trữ Tháng mười 2014

Ra mắt phiên bản Ruby 2.1.4

Ra mắt Ruby 2.1.4.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 2.0.0-p594

Chúng tôi xin thông báo phiên bản Ruby 2.0.0-p594.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 1.9.3-p550

Chúng tôi hân hạnh thông báo phát hành ấn bản Ruby 1.9.3-p550.

Đọc tiếp...

CVE-2014-8080: Tấn công từ chối dịch vụ giãn nở XML (XML Expansion)

Việc không kiểm soát thực thể giãn nở (expansion of entity) có thể dẫn đến lỗ hổng tấn công từ chối dịch vụ trong REXML. Lỗ hổng này đã được đánh dấu lỗi trên CVE CVE-2014-8080. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên nâng cấp Ruby.

Đọc tiếp...

Thay đổi thiết lập mặc định của ext/openssl

Chúng tôi đã thay đổi thiết lập mặc định của ext/openssl trên các phiên bản Ruby 2.1.4, 2.0.0-p594 và 1.9.3-p550. Với thay đổi này, các tuỳ chọn SSL/TLS không bảo mật bị mặc định vô hiệu hoá. Tuy nhiên, thay đổi này có khả năng gây ra một số vấn đề với kết nối SSL.

Đọc tiếp...

<< Trở về 2014 Lưu trữ