Lưu trữ Tháng mười một 2014

Phát hành Ruby 2.2.0-preview2

Rất vui khi được thông báo ấn bản Ruby 2.2.0-preview2.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 2.1.5

Ruby 2.1.5 vừa được ra mắt.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 2.0.0-p598

Chúng tôi rất vui mừng ra mắt phiên bản Ruby 2.0.0-p598.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 1.9.3-p551

Chúng tôi xin thông báo phiên bản Ruby 1.9.3-p551.

Đọc tiếp...

CVE-2014-8090: Tấn công từ chối dịch vụ giãn nở XML khác

Sự giãn nở thực thể không giới hạn có thể dẫn đến lỗ hổng DoS ở REXML, giống “Entity expansion DoS vulnerability in REXML (XML bomb, CVE-2013-1821)”“CVE-2014-8080: Tấn công từ chối dịch vụ giãn nở XML (XML Expansion)”. Lỗ hổng này đã được gán nhận dạng CVE CVE-2014-8090. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến cáo nâng cấp lên Ruby bản mới nhất.

Đọc tiếp...

<< Trở về 2014 Lưu trữ