Lưu trữ Tháng mười hai 2014

Phát hành Ruby 2.2.0

Rất vui khi được thông báo ấn bản Ruby 2.2.0.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.0-rc1

Rất vui mừng khi được thông báo ấn bản Ruby 2.2.0-rc1. Sau bản RC1, không có những thay đổi nào đáng kể ngoài những bản vá lỗi. Bản cuối cùng của Ruby 2.2.0 được dự kiến phát hành vào ngày 25-12-2014 tới.

Đọc tiếp...

<< Trở về 2014 Lưu trữ