Lưu trữ Tháng hai 2015

Phát hành Ruby 2.0.0-p643

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành Ruby 2.0.0-p643.

Đọc tiếp...

Ngừng hỗ trợ Ruby 1.9.3

Bắt đầu từ hôm nay, (chúng tôi) sẽ ngưng việc hỗ trợ cho Ruby 1.9.3. Các bản vá lỗi và lỗ hổng bảo mật cho các phiên bản Ruby mới hơn sẽ không được cập nhật cho phiên bản 1.9.3.

Đọc tiếp...

<< Trở về 2015 Lưu trữ