Lưu trữ Tháng ba 2015

Google Summer of Code 2015

Ruby sẽ là một trong những tổ chức hàng đầu góp mặt trong sự kiện Google Summer of Code 2015. Chúng tôi tham gia với vai trò bảo trợ cho các dự án liên quan tới Ruby bao gồm Ruby, JRuby, Celluloidmột số dự án khác. Sinh viên có thể gửi đăng kí từ ngày 16/3 tới ngày 27/3 (xem lịch chương trình).

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.1

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành Ruby 2.2.1. Đây là phiên bản tí hon đầu tiên của sêri Ruby 2.2.

Đọc tiếp...

<< Trở về 2015 Lưu trữ