Lưu trữ Tháng tư 2015

CVE-2015-1855: Xác nhận Hostname Ruby OpenSSL

Tiện ích OpenSSL của Ruby có một nhược điểm khi có quá nhiều các hostnames tương ứng, có thể dẫn đến lỗi tương tự như CVE-2014-1492. Các lỗi tương tự như vậy cũng được tìm thấy trong Python.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.2

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành Ruby 2.2.2. Đây là một phiên bản nhỏ của seri 2.2.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.6

Phiên bản Ruby 2.1.6 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.0.0-p645

Chúng tôi rất vui mừng thông báo việc phát hành phiên bản Ruby 2.0.0-p645.

Đọc tiếp...

<< Trở về 2015 Lưu trữ