Lưu trữ Tháng mười hai 2015

Phát hành Ruby 2.3.0

Chúng tôi vui mừng thông báo việc phát hành Ruby 2.3.0.

Đọc tiếp...

CVE-2015-7551: Sử dụng string nhiễm độc không an toàn ở Fiddle và DL

Có một lỗ hổng khi sử dụng string nhiễm độc không an toàn ở Fiddle và DL. Lỗ hổng này là đã được đánh dấu lỗi trên CVE CVE-2015-7551.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.4

Ruby 2.2.4 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.8

Ruby 2.1.8 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.0.0-p648

Ruby 2.0.0-p648 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.3.0-preview2

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản Ruby 2.3.0-preview2.

Đọc tiếp...

<< Trở về 2015 Lưu trữ