Lưu trữ Tháng tư 2016

Phát hành Ruby 2.3.1

Chúng tôi vừa phát hành Ruby 2.3.1.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.5

Chúng tôi vừa phát hành Ruby 2.2.5.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.10

Ruby 2.1.10 đã được chính thức phát hành. Bản phát hành này không dành cho production, mà nhằm mục đích thử nhiệm sự tương thích của những bản phát hành bao gồm hai chữ số. Bạn không cần phải nâng cấp từ 2.1.9 lên 2.1.10 trong trường hợp sử dụng bình thường.

Đọc tiếp...

<< Trở về 2016 Lưu trữ