Ruby Summer of Code 2010

Следвайки традицията на Google Summer of Code да окуражава студенти областа на отворения коде, Ruby Central, Engine Yard и Rails core team организират Ruby Summer of Code 2010.

За новини около събитието посетете rubysoc.org и twitter профила @rubysoc.

Следвайки примера от Google:

  • на студентите се плаща стипендия в размер на $5000 за пълен работен ден по време на лятната ваканция
  • група от Ruby гурута влизат в ролята на ментори
  • менторите гласуват за предложенията на студентите, базирани на ниво полезност и полза за Ruby общността

Колко повече пари съберем, толкова повече студенти ще получат стипендия. Дарете сега!