Ruby a Java

Java jest językiem dojrzałym. Jest przetestowany. Jest także szybki (w przeciwieństwie do tego co mówi tłum przeciwników Javy). Jest także dość rozwlekła w zapisie. Przechodząc z Javy na Rubiego, oczekuj że twój kod skurczy się znacząco. Możesz także oczekiwać, że mniej czasu zajmie ci tworzenie szybkich prototypów.

Podobieństwa

Tak jak w Javie, w Rubim…

 • Pamięć jest zarządzana przez garbage collector.
 • Obiekty są silnie typowane.
 • Występują metody publiczne, prywatne i chronione.
 • Istnieją wbudowane narzędzia dokumentujące (te Rubiego nazywane są RDoc). Dokumentacja wygenerowana przez rdoc bardzo przypomina tą wygenerowaną przez javadoc.

Różnice

W przeciwieństwie do Javy, w Rubim…

 • Nie musisz kompilować twojego kodu. Po prostu go uruchamiasz.
 • Istnieją inne toolkity GUI. Użytkownicy Rubiego mogą spróbować WxRuby, FXRuby, Ruby-GNOME2, Qt, lub dla przykładu wbudowanego w Rubiego Tk.
 • Używasz słowa kluczowego end, które kończy definicję takich rzeczy jak klasy, w przeciwieństwie do oznaczania bloku kodu nawiasami klamrowymi.
 • Używasz require zamiast import.
 • Wszystkie atrybuty/właściwości klas są prywatne. Dostęp do nich istnieje tylko przez metody (akcesory).
 • Nawiasy w wywołaniach metod są zazwyczaj opcjonalne i często pomijane.
 • Wszystko jest obiektem, włączając liczby jak 2 czy 3.14159.
 • Brak statycznej typizacji.
 • Nazwy zmiennych są tylko etykietami. Nie mają one powiązanego z nimi typu.
 • Brak deklaracji typów. Po prostu nadajesz zmiennej nowe nazwy w razie potrzeby a one po prostu zostaną utworzone (np. a = [1,2,3] w przeciwieństwie do int[] a = {1,2,3};).
 • Brak konieczności rzutowania. Po prostu wywołaj metody. Twoje testy jednostkowe powiedzą tobie nawet przed uruchomieniem kodu, czy zobaczysz wyjątek.
 • Używasz foo = Foo.new("hi") zamiast Foo foo = new Foo("hi").
 • Konstruktor zawsze nazywa się “initialize” niezależnie od nazwy klasy.
 • Używasz domieszkowania klas (ang. “mixins”) zamiast interfejsów.
 • Preferowany jest YAML wobec XMLa.
 • Istnieje nil zamiast null.
 • == i equals() są obsługiwane inaczej w Rubim. Używaj == kiedy chcesz sprawdzić równość w Rubim (equals() w Java). Używaj equal?() kiedy chcesz wiedzieć czy dwa obiekty są takie same (== w Java).