C ve C++ dan Ruby'ye

Ruby’de kodunuzun C’den veya C++’dan nasıl farklı olacağını bir bullet liste ile anlatmak çok zor, çünkü oldukça fazla fark var. Bir sebep Ruby runtime sizin için birçok şeyi yapar. Ruby , C’nin “saklı mekanizma yok” prensibinden çok uzak görünür—Ruby’nin tüm amacı işin çoğunu runtime’ın omuzlarına yükleyerek insanların işini kolaylaştırmak. Ruby kullanırken eğer kodunuzu optimize etmeye çalışmıyorsanız derleyicinin nasıl çalışacağını dert etmezsiniz.

Bunun anlamı, eşdeğer bir C veya C++ programa göre Ruby programının daha yavaş çalışmasını bekleyebilirsiniz ama ne kadar az kod yazarak ve ne kadar kısa sürede çalışan bir program elde ettiğinize şaşıracaksınız. Ruby , C++ dan çok daha basittir ve her işinizi görür.

Ruby dinamik yazılımdır , static değildir—runtime bir çok şeyi ismi gibi program çalışırken ayarlar. Örneğin Ruby programınızın hangi modüllere bağlanacağını veya hangi metodun çağrılacağını önceden bilmeye gerek yoktur (bu kadar, yükle ve kullan).

Ne mutlu ki, Ruby ve C arasında genetik bir bağlantı vardır. Ruby “extension modüles” destekler. Bu modüller C’de yazılmış ama Ruby programın içinde aynı bir Ruby modülüymüş gibi kullanabildiğiniz modüllerdir. Bu sayede Ruby programınızın yüksek performan isteyen kısımlarında C ile yazılmış kodlar kullanabilirsiniz.

Ve tabii ki Ruby’nin kendisi de C ile yazılmıştır.

C ile Benzerlikler

C gibi Ruby de,…

 • Prosedürel programlama yapabilirsiniz (fakat arka planda o hala nesne-yönelimli olacaktır).
 • Operatörlerin birçoğu aynıdır (birleşik eşitlemeler ve ikili işlemciler dahil). Ama ruby’de ++ ve -- yoktur.
 • __FILE__ ve __LINE__ aynıdır.
 • Özel const deyimi olmamasına rağmen sabitleriniz vardır. Const olmadan isimlendirme ile sabitler belirtilir, büyük harfle başlayan isimler sabit demektir.
 • String’ler çift tırnak içindedir.
 • Stringler mutasyona uğrayabilir.
 • Man sayfaları gibi birçok dökümanı terminal ekranında görebilirsiniz— ri komutu yardımıyla yapılır.
 • Aynı şekilde komut satırı debugger mümkündür.

C++ ile Benzerlikler

C++ gibi Ruby de,…

 • Çoğunlukla aynı operatörler kullanılır (:: dahil). << ile genelde listelere elemanlar eklenir. Bir fark olarak Ruby’de -> kullanılmaz herzaman . kullanılır.
 • public, private, ve protected benzer işlev görür.
 • Kalıtım deyimi halen tek karakterdir ama : yerine < kullanılır.
 • C++ nın kullandığı namespace benzeri şekilde kodunuzu “modul”ler içine koyabilirsiniz.
 • Sıradışı durumlar benzer işlenir, özel olmak uğruna kullanılan deyimler farklıdır.

C’den Farklılıklar

Ruby’de C’den farklı olarak,…

 • Obje yönetimi çok güçlüdür (mesela değişkenlerin tipi yoktur).
 • Makrolar ya da önyükleme komutları yoktur. Cast yoktur. İşaretçiler (veya işaretçi aritmetiği) yoktur. Tip ve boyut tanımlaması yoktur.
 • Header dosyalar yoktur. Fonksiyonlarınızı (genelde metod denir) ve sınıflarınızı kaynak dosyalarınıza yazarsınız.
 • #define yoktur, sabitler direk kullanılır, tanımlanmaz.
 • Ruby 1.8 itibarıyla kod makina ya da byte koduna dönüştürüleceğine direk runtime içinde işlenmektedir.
 • Tüm değişkenler yığında canlı durur. Dahası hafızadan kendiniz boşaltmak zorunda değilsiniz—garbage collector bunu kontrol eder.
 • Metodlara argümanları değer olarak değil referans olarak geçirilir.
 • #include <foo> veya #include "foo" yerine require 'foo' kullanılır.
 • Birleştirmeyle uğraşmazsınız.
 • Satır sonlarında noktalı virgüller yoktur.
 • if ve while gibi koşullu döngüler için parantez kullanılmaz.
 • Metod çağrıları için parantezler sıklıkla isteğe bağlıdır.
 • Süslü parantezler kullanılmaz (while gibi) döngüler end kelimesiyle bitirilir.
 • do kelimesi “blok”lar için kullanılır C’deki gibi “do statement” yoktur.
 • “Blok” farklı bir anlama gelir. Bir metod çağrısına bağlanmış kod bloğunu ifade eder ve metod çalışırken bloğu çağırır.
 • Değişken tanımlaması yoktur. Değişkene ihtiyaç duyduğunuz anda bir atama ile değerini belirlersiniz.
 • Doğruluğu test edilirken sadece false ve nil yanlış olarak değerlendirilir. Diğer herşey (0, 0.0, ve "0" dahil) doğru olarak değerlendirilir.
 • char yoktur—onlar sadece 1-harfli stringlerdir.
 • Stringler bir null byte ile bitmezler.
 • Array’ler köşeli parantez içindedir, süslü parantez değil.
 • Array’ler içlerine daha fazla eleman koydukça büyürler.
 • Eğer iki array’i toplarsanız yeni ve büyük bir array elde edilir, işaretçi aritmetiği yapılmaz (Yığında yerleşir).
 • Herşey bir eşitliktir ve değer döner (yani while gibi deyimler gerçekte bir değer dönüşü yaparlar)

C++’tan Farklar

Ruby’de C++’tan farklı,…

 • Mutlak referanslar yoktur. Şu demek Ruby’de tüm değişkenler bir objeye referans eden isimlerdir.
 • Objeler kararlıdır ama dinamik olarak değişebilir. Runtime bir metodun çalışabilirliğini çalışırken araştırır.
 • Sınıf inşaa edici metod sınıfın adı yerine initialize olarak adlandırılır.
 • Herzaman tüm metodlar gerçeldir.
 • “Class” (static) değişken isimleri herzaman @@ ile başlar (@@total_widgets daki gibi).
 • Üye değişkenlere direk erişemezsiniz—Tüm public üye değişkenlere ulaşmak için (Ruby’de attribute denir) metodlar kullanılır.
 • this yerine self kullanılır.
 • Bazı metodların sonunda ’?’ ve ’!’ vardır, bunlar metod isminin parçasıdır işlem değildir.
 • Bazı zorunlu harf boyut gelenekleri vardır (örn. sınıf isimleri büyük harfle başlar , değişkenler küçük harfle başlar).
 • Metod çağrılarında parantez kullanılması genelde isteğe bağlıdır.
 • Herhangibir zamanda sınıf kodunu tekrar açıp içine metod ekleyebilirsiniz.
 • C++ şablonlarına ihtiyaç yoktur (bir değişkene çalıştırma esnasında herhangi bir obje atayabileceğiniz için). Tip dönüşümüne gerek yoktur.
 • Tekrarlamalar biraz farklı yapılır. Ruby’de farklı bir tekrar nesnesi kullanılmaz. (vector<T>::const_iterator iter gibi) fakat bunun yerine Enumerator modulü ile my_obj.each şeklinde metod çağrısı yapılır.
 • Sadece iki container tip vardır: Array ve Hash.
 • Tip dönüşümüne gerek yoktur. Ruby mantığına sahip oldukça sz de gereksiz olduğunu göreceksiniz.
 • Multithread gömülüdür, fakat Ruby 1.8 ile birlikte “green threads” olarak adlandırıldı (sadece interpreter içinde işlenirler) native thread’a zıt olarak.
 • Ruby ile bir birim test kütüphanesi birlikte gelir.