CVE-2018-8780: Directory traversal yang tidak disengaja oleh poisoned NUL byte pada Dir

Ada sebuah directory traversal yang tidak disengaja pada beberapa method pada Dir. Kerentanan ini telah ditetapkan sebagai penanda CVE CVE-2018-8780.

Detail

Dir.open, Dir.new, Dir.entries dan Dir.empty? menerima path dari directory target sebagai parameternya. Jika parameter mengandung NUL (\0) bytes, method-method ini mengenali path tersebut lengkap sebelum NUL bytes. Sehingga, jika sebuah skrip menerima sebuah masukan dari luar sebagai argumen dari method-method ini, penyerang dapat membuat directory traversal yang tidak sengaja.

Semua pengguna yang terimbas rilis ini seharusnya segera memperbarui.

Versi Terimbas

  • Rangkaian Ruby 2.2: 2.2.9 dan sebelumnya
  • Rangkaian Ruby 2.3: 2.3.6 dan sebelumnya
  • Rangkaian Ruby 2.4: 2.4.3 dan sebelumnya
  • Rangkaian Ruby 2.5: 2.5.0 dan sebelumnya
  • Rangkaian Ruby 2.6L 2.6.0-preview1
  • sebelum revisi trunk r62989

Rujukan

Terima kasih kepada ooooooo_q atas laporan masalah ini.

Riwayat

  • Semula dipublikasikan pada 2018-03-28 14:00:00 (UTC)