Ruby là...

Một ngôn ngữ lập trình động, mã nguồn mở, chú trọng vào đơn giản và hiệu suất cao. Nó có một cú pháp rõ ràng, gần gũi và dễ viết.

Download Ruby hoặc Xem thêm...

Đề cử giải Ruby Hero 2014

Bạn có biết ai đã giúp đỡ bạn trong cộng đồng Ruby trong năm vừa qua? Có thể họ chỉ bạn một vài thứ, viết một gem hoặc giúp bạn với các vấn đề kỹ thuật? Nếu bạn biết một ai như trên, xin hay dành một chút thời gian đề cử họ cho giải Ruby Hero.

Đọc tiếp...

Hỗ trợ cho Ruby 1.9.3 sẽ chấm dứt vào ngày 23/02/2015

Hôm nay chúng tôi công bố kế hoạch cho tương lai của Ruby 1.9.3.

Đọc tiếp...

Ruby 2.1.0 được phát hành

Chúng tôi hân hạnh công bố Ruby 2.1.0 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Ruby 2.1.0-rc1 được phát hành

Chúng tôi hân hạnh công bố bản Ruby 2.1.0-rc1. Xin giúp chúng tôi kiểm tra các công năng mới của Ruby 2.1 trước khi ấn bản cuối được phát hành vào 2013-12-25!

Đọc tiếp...

Tin khác

Thêm Tin...