Ruby là...

Một ngôn ngữ lập trình động, mã nguồn mở, chú trọng vào đơn giản và hiệu suất cao. Nó có một cú pháp rõ ràng, gần gũi và dễ viết.

Download Ruby hoặc Xem thêm...

Phát hành Ruby 2.1.10

Ruby 2.1.10 đã được chính thức phát hành. Bản phát hành này không dành cho production, mà nhằm mục đích thử nhiệm sự tương thích của những bản phát hành bao gồm hai chữ số. Bạn không cần phải nâng cấp từ 2.1.9 lên 2.1.10 trong trường hợp sử dụng bình thường.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.9

Ruby 2.1.9 đã được chính thức phát hành.

Đọc tiếp...

Kế hoạch hỗ trợ cho Ruby 2.0.0 và Ruby 2.1

Chúng tôi xin thông báo về kế hoạch hỗ trợ sắp tới cho Ruby 2.0.0 và Ruby 2.1.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.3.0

Chúng tôi vui mừng thông báo việc phát hành Ruby 2.3.0.

Đọc tiếp...

Tin khác

Thêm Tin...