Ruby là...

Một ngôn ngữ lập trình động, mã nguồn mở, chú trọng vào đơn giản và hiệu suất cao. Nó có một cú pháp rõ ràng, gần gũi và dễ viết.

Download Ruby hoặc Xem thêm...

CVE-2015-7551: Sử dụng string nhiễm độc không an toàn ở Fiddle và DL

Có một lỗ hổng khi sử dụng string nhiễm độc không an toàn ở Fiddle và DL. Lỗ hổng này là đã được đánh dấu lỗi trên CVE CVE-2015-7551.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.4

Ruby 2.2.4 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.8

Ruby 2.1.8 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.0.0-p648

Ruby 2.0.0-p648 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Tin khác

Thêm Tin...