Ruby là...

Một ngôn ngữ lập trình động, mã nguồn mở, chú trọng vào đơn giản và hiệu suất cao. Nó có một cú pháp rõ ràng, gần gũi và dễ viết.

Download Ruby hoặc Xem thêm...

Google Summer of Code 2015

Ruby sẽ là một trong những tổ chức hàng đầu góp mặt trong sự kiện Google Summer of Code 2015. Chúng tôi tham gia với vai trò bảo trợ cho các dự án liên quan tới Ruby bao gồm Ruby, JRuby, Celluloidmột số dự án khác. Sinh viên có thể gửi đăng kí từ ngày 16/3 tới ngày 27/3 (xem lịch chương trình).

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.1

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành Ruby 2.2.1. Đây là phiên bản tí hon đầu tiên của sêri Ruby 2.2.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.0.0-p643

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành Ruby 2.0.0-p643.

Đọc tiếp...

Ngừng hỗ trợ Ruby 1.9.3

Bắt đầu từ hôm nay, (chúng tôi) sẽ ngưng việc hỗ trợ cho Ruby 1.9.3. Các bản vá lỗi và lỗ hổng bảo mật cho các phiên bản Ruby mới hơn sẽ không được cập nhật cho phiên bản 1.9.3.

Đọc tiếp...

Tin khác

Thêm Tin...