Ruby là...

Một ngôn ngữ lập trình động, mã nguồn mở, chú trọng vào đơn giản và hiệu suất cao. Nó có một cú pháp rõ ràng, gần gũi và dễ viết.

Download Ruby hoặc Xem thêm...

Phát hành Ruby 2.3.0-preview1

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản Ruby 2.3.0-preview1.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.3

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về việc phát hành Ruby 2.2.3. Đây là một phiên bản tí hon được phát hành trong sêri ổn định 2.2.

Đọc tiếp...

CVE-2015-1855: Xác nhận Hostname Ruby OpenSSL

Tiện ích OpenSSL của Ruby có một nhược điểm khi có quá nhiều các hostnames tương ứng, có thể dẫn đến lỗi tương tự như CVE-2014-1492. Các lỗi tương tự như vậy cũng được tìm thấy trong Python.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.2

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành Ruby 2.2.2. Đây là một phiên bản nhỏ của seri 2.2.

Đọc tiếp...

Tin khác

Thêm Tin...