Ruby là...

Một ngôn ngữ lập trình động, mã nguồn mở, chú trọng vào đơn giản và hiệu suất cao. Nó có một cú pháp rõ ràng, gần gũi và dễ viết.

Download Ruby hoặc Xem thêm...

Phát hành Ruby 2.2.0

Rất vui khi được thông báo ấn bản Ruby 2.2.0.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.0-rc1

Rất vui mừng khi được thông báo ấn bản Ruby 2.2.0-rc1. Sau bản RC1, không có những thay đổi nào đáng kể ngoài những bản vá lỗi. Bản cuối cùng của Ruby 2.2.0 được dự kiến phát hành vào ngày 25-12-2014 tới.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.0-preview2

Rất vui khi được thông báo ấn bản Ruby 2.2.0-preview2.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 2.1.5

Ruby 2.1.5 vừa được ra mắt.

Đọc tiếp...

Tin khác

Thêm Tin...