Ruby là...

Một ngôn ngữ lập trình động, mã nguồn mở, chú trọng vào đơn giản và hiệu suất cao. Nó có một cú pháp rõ ràng, gần gũi và dễ viết.

Download Ruby hoặc Xem thêm...

CVE-2015-1855: Xác nhận Hostname Ruby OpenSSL

Tiện ích OpenSSL của Ruby có một nhược điểm khi có quá nhiều các hostnames tương ứng, có thể dẫn đến lỗi tương tự như CVE-2014-1492. Các lỗi tương tự như vậy cũng được tìm thấy trong Python.

Đọc tiếp...

Ruby 2.2.2 Released

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành Ruby 2.2.2. Đây là một phiên bản nhỏ của seri 2.2.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.6

Phiên bản Ruby 2.1.6 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.0.0-p645

Chúng tôi rất vui mừng thông báo việc phát hành phiên bản Ruby 2.0.0-p645.

Đọc tiếp...

Tin khác

Thêm Tin...