Ruby Core

Lúc này là thời điểm tuyệt vời để theo dõi sự phát triển của Ruby với sự xuất hiện của Ruby 2.0. Với việc số người quan tâm đến Ruby ngày một tăng trong những năm qua, cộng đồng Ruby đang rất cần những tài năng tham gia để nâng cao chất lượng tài liệu hướng dẫn cũng như cải thiện ngôn ngữ Ruby. Vậy, bạn nên bắt đầu ở đâu?

Các chủ đề liên quan đến sự phát triển Ruby được đề cập ở đây là:

Dùng Subversion để theo dõi sự phát triển của Ruby

Để lấy được mã nguồn mới nhất từ kho lưu trữ của Subversion là một vấn đề đối với các checkout không xác định. Bạn gõ dòng lệnh sau:

$ svn co https://svn.ruby-lang.org/repos/ruby/trunk ruby

Thư mục ruby sẽ chứa toàn bộ mã nguồn của phiên bản mới nhất (theo dạng cây). Các bản vá lỗi áp dụng cho từng phần được backported ổn định cho nhánh 2.6, 2.5, 2.4 (xem bên dưới).

Nếu bạn muốn theo dõi các bản vá lỗi cho Ruby 2.0.0, bạn cần nhập ruby_2_0_0 khi checkout:

$ svn co https://svn.ruby-lang.org/repos/ruby/branches/ruby_2_0_0

Nếu bạn muốn theo dõi các bản vá lỗi cho Ruby 1.9.3, bạn cần nhập ruby_1_9_3 khi checkout:

$ svn co https://svn.ruby-lang.org/repos/ruby/branches/ruby_1_9_3

Câu lệnh trên sẽ checkout Ruby 1.9.3 vào thư mục ruby_1_9_3. Các nhà phát triển làm việc trên Ruby 1.9.3 dự kiến sẽ chuyển những thay đổi về mã nguồn gốc, Thường thì 2 phiên bản có nhiều điểm giống nhau, ngoại trừ những cải tiến được thực hiện bởi Matz và Nobu với ngôn ngữ riêng của mình.

Nếu thích, bạn có thể duyệt qua kho lưu trữ của Ruby trên Subversion thông qua web.

Để biết thêm thông tin về Subversion, vui lòng xem những câu hỏi thường gặp của Subversionsách về Subversion. Ngoài ra, bạn có thể tìm quyển quản lý phiên bản với Subversion là một quyển sách rất hữu ích.

Làm việc với Git

Dành cho những ai thích dùng Git hơn là Subversion có thể tìm được hướng dẫn với the mirror trên GitHub, cho cả những người có quyền committất cả những người khác.

Cải tiến Ruby theo từng bản vá lỗi

Nhóm phát triển Ruby Core luôn theo dõi các vấn đề phát sinh (issue tracker) để gửi các bản vá lỗi và các báo cáo bug cho Matz và các cộng sự của ông. Các bản báo cáo này cũng được gửi vào Hộp thư chung của Ruby-Core để thảo luận, do đó đừng lo về việc yêu cầu của bạn sẽ không được chú ý. Bạn cũng có thề gửi các bản vá lỗi vào thẳng hộp thư chung. Bằng cách này hay cách khác thì bạn cũng được khuyến khích tham gia vào các cuộc thảo luận.

Bạn có thể xem qua một số hướng dẫn của Patch Writer’s để tìm thấy một số mẹo từ Matz, và cách làm thế nào để các bản vá lỗi của bạn được xem xét.

Dưới đây là một số bước để tạo được một bản vá lỗi:

 1. Checkout một bản sao mã nguồn Ruby từ Subversion. Thường thì các bản vá lỗi hoặc tính năng mới sẽ được thêm vào nhánh chính của mã nguồn. Thậm chí nếu bạn muốn thêm một tính năng cho Ruby 1.9.3, thì nó cần được kiểm tra ở nhánh chính trước.

  $ svn co https://svn.ruby-lang.org/repos/ruby/trunk ruby
  

  Nếu bạn đang sử chữa một lỗi nào đó trong nhánh nào đó thì checkout bản sao của nhánh đó ví dụ như ruby_1_9.3.

  $ svn co https://svn.ruby-lang.org/repos/ruby/branches/ruby_1_9_3
  
 2. Thêm các cải tiến cho code.

 3. Tạo bản vá.

  $ svn diff > ruby-changes.patch
  
 4. Tạo một ticket trong issue tracker hoặc gửi bản vá của bạn đến hộp thư chung của Ruby-Core với ChangeLog mô tả nội dung về bản vá đó.

 5. Nếu bản vá không phát sinh thêm lỗi nào thì những người được phép commit sẽ duyệt và áp dụng bản vá đó.

Lưu ý: Các bản vá được gửi phải có sự khác biệt thống nhất. Để biết các bản vá được merged như thế nào, xem thêm the diffutils reference.

Các cuộc thảo luận về phát triển Ruby tập trung ở hộp thư chung của Ruby-Core. Do đó, nếu bạn muốn biết bản vá của mình có đáng giá hay không hoặc bạn chỉ muốn thảo luận về tương lai của Ruby, đừng ngại cùng thảo luận. Tất cả các cuộc thảo luận không liên quan đến Ruby đều không được chấp nhận, các cuộc thảo luận phải đúng với chủ đề và được diễn đạt tốt bằng văn bản. Hãy dành sự tôn kính khi muốn đề cập đến tác giả của Ruby.

Hãy nhớ rằng những người phát triển nên Ruby sống ở Nhật và phần lớn đều giỏi tiếng Anh thì vẫn khác nhau về múi giờ. Họ cũng sử dụng hộp thư chung tiếng Anh song song với tiếng Nhật. Hãy kiên nhẫn và gửi lại yêu cầu của bạn sau một vài ngày nếu nó vẫn chưa được giải quyết.

Quy tắc cho các nhà phát triển cốt lõi

Thông thường, các nhà phát triển Ruby đã rất quen với mã nguồn và cách phát triển của nhóm. Dưới đây là một số quy tắc chính để kiểm tra trước khi được checkin vào Subversion:

 • Tất cả các check-in đều phải được mô tả trong ChangeLog, theo các quy ước GNU. (Nhiều nhà phát triển Ruby core sử dụng chế độ add-log của Emacs, có thể được truy cập được qua lệnh C-x 4 a.)
 • Các ngày Check-in đều phải theo chuẩn thời gian của Nhật (UTC+9).
 • Các điểm mấu chốt của ChangeLog cũng phải được ghi trong message khi commit lên Subversion. Thông điệp này (message) sẽ tự động được gửi vào Ruby-CVS sau khi commnit.
 • Các tính năng thử nghiệm được sử dụng cho mã nguồn Ruby và các gói mở rộng của nó.
 • Vui lòng không sử dụng kiểu chú thích của C++ (//), mà thay vào đó hãy sử dụng chuẩn của C khi chú thích nhiều dòng (/* .. */).

Xem thêm thông tin về Ruby’s issue tracker.