Nhật ký web

Các blog về Ruby đã phát triển qua nhiều năm và bạn có thể tìm đươc hàng trăm blog chia sẻ code Ruby, giới thiệu về các kỹ thuật mới, hoặc dự đoán về tương lai của Ruby.

Các blog ghi chú

Một vài trang blog nổi bật về sự nhanh chóng và tần số cập nhật các bài viết.

  • O’Reilly Ruby là một blog của nhóm tập trung vào các bài hướng dẫn về Ruby và các bài phỏng vấn thú vị đến từ khắp nơi trong cộng đồng Ruby.
  • Riding Rails là trang blog chính thức của nhóm. Nếu bạn đang học Rails, thì bạn cần xem qua blog này vì thường xuyên có các cập nhật về an toàn bảo mật cũng như cái nhìn tổng thể về cộng đồng Rails.
  • Ruby Inside Cập nhật các ứng dụng thú vị và các thư viện từ khắp thế giới, dành cho cả Ruby và Rails.
  • Matz’ Blog là một blog tiếng Nhật được viết bởi cha đẻ của Ruby. Thậm chí nếu như bạn không biết tiếng Nhật thì cũng biết được rằng là ông ấy đang ở đó!

Phổ biến từ khóa

Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với các blog trên nếu bạn đang theo dõi một chủ đề nào đó mà họ cũng đang quan tâm. (Tất nhiên, nếu chủ đề đó không liên quan đến Rails thì nhóm Riding Rails có lẽ sẽ không quan tâm lắm —nhưng biết đâu đấy.)

Ruby cũng là một chủ đề phổ biến trên Slashdot, reddit, và Hacker News, trong các chương trình tin tức tương ứng của họ. Nếu như bạn tìm được một số đoạn mã hay trên mạng, hãy nói cho họ biết về nó!