Tin mới nhất

Ra mắt Ruby 2.4.1

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản Ruby 2.4.1. Đấy là bản TEENY đầu tiên của chuỗi ấn bản ổn định 2.4.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.4.0

Chúng tôi rất hân hạnh được thông báo về việc phát hành Ruby phiên bản 2.4.0.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.4.0-rc1

Chúng tôi rất hân hạnh được thông báo về việc phát hành Ruby phiên bản 2.4.0-rc1.

Đọc tiếp...

Ruby ra mắt ấn bản 2.3.3

Ruby 2.3.3 mới được phát hành.

Đọc tiếp...

Ruby ra mắt ấn bản 2.3.2

Ruby 2.3.2 mới được phát hành.

Đọc tiếp...

Ruby ra mắt ấn bản 2.2.6

Ruby 2.2.6 mới được phát hành

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.4.0-preview1

Chúng tôi rất hân hạnh được thông báo về việc phát hành Ruby phiên bản 2.4.0-preview1.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.3.1

Chúng tôi vừa phát hành Ruby 2.3.1.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.5

Chúng tôi vừa phát hành Ruby 2.2.5.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.10

Ruby 2.1.10 đã được chính thức phát hành. Bản phát hành này không dành cho production, mà nhằm mục đích thử nhiệm sự tương thích của những bản phát hành bao gồm hai chữ số. Bạn không cần phải nâng cấp từ 2.1.9 lên 2.1.10 trong trường hợp sử dụng bình thường.

Đọc tiếp...