Tin mới nhất

Ruby ra mắt ấn bản 2.3.2

Ruby 2.3.2 mới được phát hành.

Đọc tiếp...

Ruby ra mắt ấn bản 2.2.6

Ruby 2.2.6 mới được phát hành

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.4.0-preview1

Chúng tôi rất hân hạnh được thông báo về việc phát hành Ruby phiên bản 2.4.0-preview1.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.3.1

Chúng tôi vừa phát hành Ruby 2.3.1.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.5

Chúng tôi vừa phát hành Ruby 2.2.5.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.10

Ruby 2.1.10 đã được chính thức phát hành. Bản phát hành này không dành cho production, mà nhằm mục đích thử nhiệm sự tương thích của những bản phát hành bao gồm hai chữ số. Bạn không cần phải nâng cấp từ 2.1.9 lên 2.1.10 trong trường hợp sử dụng bình thường.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.9

Ruby 2.1.9 đã được chính thức phát hành.

Đọc tiếp...

Kế hoạch hỗ trợ cho Ruby 2.0.0 và Ruby 2.1

Chúng tôi xin thông báo về kế hoạch hỗ trợ sắp tới cho Ruby 2.0.0 và Ruby 2.1.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.3.0

Chúng tôi vui mừng thông báo việc phát hành Ruby 2.3.0.

Đọc tiếp...

CVE-2015-7551: Sử dụng string nhiễm độc không an toàn ở Fiddle và DL

Có một lỗ hổng khi sử dụng string nhiễm độc không an toàn ở Fiddle và DL. Lỗ hổng này là đã được đánh dấu lỗi trên CVE CVE-2015-7551.

Đọc tiếp...