Tin mới nhất

Phát hành Ruby 2.1.10

Ruby 2.1.10 đã được chính thức phát hành. Bản phát hành này không dành cho production, mà nhằm mục đích thử nhiệm sự tương thích của những bản phát hành bao gồm hai chữ số. Bạn không cần phải nâng cấp từ 2.1.9 lên 2.1.10 trong trường hợp sử dụng bình thường.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.9

Ruby 2.1.9 đã được chính thức phát hành.

Đọc tiếp...

Kế hoạch hỗ trợ cho Ruby 2.0.0 và Ruby 2.1

Chúng tôi xin thông báo về kế hoạch hỗ trợ sắp tới cho Ruby 2.0.0 và Ruby 2.1.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.3.0

Chúng tôi vui mừng thông báo việc phát hành Ruby 2.3.0.

Đọc tiếp...

CVE-2015-7551: Sử dụng string nhiễm độc không an toàn ở Fiddle và DL

Có một lỗ hổng khi sử dụng string nhiễm độc không an toàn ở Fiddle và DL. Lỗ hổng này là đã được đánh dấu lỗi trên CVE CVE-2015-7551.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.4

Ruby 2.2.4 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.8

Ruby 2.1.8 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.0.0-p648

Ruby 2.0.0-p648 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.3.0-preview2

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản Ruby 2.3.0-preview2.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.3.0-preview1

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản Ruby 2.3.0-preview1.

Đọc tiếp...