Tin mới nhất

CVE-2015-7551: Sử dụng string nhiễm độc không an toàn ở Fiddle và DL

Có một lỗ hổng khi sử dụng string nhiễm độc không an toàn ở Fiddle và DL. Lỗ hổng này là đã được đánh dấu lỗi trên CVE CVE-2015-7551.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.4

Ruby 2.2.4 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.8

Ruby 2.1.8 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.0.0-p648

Ruby 2.0.0-p648 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.3.0-preview2

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản Ruby 2.3.0-preview2.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.3.0-preview1

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản Ruby 2.3.0-preview1.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.3

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về việc phát hành Ruby 2.2.3. Đây là một phiên bản tí hon được phát hành trong sêri ổn định 2.2.

Đọc tiếp...

CVE-2015-1855: Xác nhận Hostname Ruby OpenSSL

Tiện ích OpenSSL của Ruby có một nhược điểm khi có quá nhiều các hostnames tương ứng, có thể dẫn đến lỗi tương tự như CVE-2014-1492. Các lỗi tương tự như vậy cũng được tìm thấy trong Python.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.2

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành Ruby 2.2.2. Đây là một phiên bản nhỏ của seri 2.2.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.6

Phiên bản Ruby 2.1.6 đã được phát hành.

Đọc tiếp...