Tin mới nhất

Google Summer of Code 2015

Ruby sẽ là một trong những tổ chức hàng đầu góp mặt trong sự kiện Google Summer of Code 2015. Chúng tôi tham gia với vai trò bảo trợ cho các dự án liên quan tới Ruby bao gồm Ruby, JRuby, Celluloidmột số dự án khác. Sinh viên có thể gửi đăng kí từ ngày 16/3 tới ngày 27/3 (xem lịch chương trình).

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.1

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành Ruby 2.2.1. Đây là phiên bản tí hon đầu tiên của sêri Ruby 2.2.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.0.0-p643

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành Ruby 2.0.0-p643.

Đọc tiếp...

Ngừng hỗ trợ Ruby 1.9.3

Bắt đầu từ hôm nay, (chúng tôi) sẽ ngưng việc hỗ trợ cho Ruby 1.9.3. Các bản vá lỗi và lỗ hổng bảo mật cho các phiên bản Ruby mới hơn sẽ không được cập nhật cho phiên bản 1.9.3.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.0

Rất vui khi được thông báo ấn bản Ruby 2.2.0.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.0-rc1

Rất vui mừng khi được thông báo ấn bản Ruby 2.2.0-rc1. Sau bản RC1, không có những thay đổi nào đáng kể ngoài những bản vá lỗi. Bản cuối cùng của Ruby 2.2.0 được dự kiến phát hành vào ngày 25-12-2014 tới.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.0-preview2

Rất vui khi được thông báo ấn bản Ruby 2.2.0-preview2.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 2.1.5

Ruby 2.1.5 vừa được ra mắt.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 2.0.0-p598

Chúng tôi rất vui mừng ra mắt phiên bản Ruby 2.0.0-p598.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 1.9.3-p551

Chúng tôi xin thông báo phiên bản Ruby 1.9.3-p551.

Đọc tiếp...