Tin mới nhất

Phát hành Ruby 2.2.0

Rất vui khi được thông báo ấn bản Ruby 2.2.0.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.0-rc1

Rất vui mừng khi được thông báo ấn bản Ruby 2.2.0-rc1. Sau bản RC1, không có những thay đổi nào đáng kể ngoài những bản vá lỗi. Bản cuối cùng của Ruby 2.2.0 được dự kiến phát hành vào ngày 25-12-2014 tới.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.0-preview2

Rất vui khi được thông báo ấn bản Ruby 2.2.0-preview2.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 2.1.5

Ruby 2.1.5 vừa được ra mắt.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 2.0.0-p598

Chúng tôi rất vui mừng ra mắt phiên bản Ruby 2.0.0-p598.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 1.9.3-p551

Chúng tôi xin thông báo phiên bản Ruby 1.9.3-p551.

Đọc tiếp...

CVE-2014-8090: Tấn công từ chối dịch vụ giãn nở XML khác

Sự giãn nở thực thể không giới hạn có thể dẫn đến lỗ hổng DoS ở REXML, giống “Entity expansion DoS vulnerability in REXML (XML bomb, CVE-2013-1821)”“CVE-2014-8080: Tấn công từ chối dịch vụ giãn nở XML (XML Expansion)”. Lỗ hổng này đã được gán nhận dạng CVE CVE-2014-8090. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến cáo nâng cấp lên Ruby bản mới nhất.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 2.1.4

Ra mắt Ruby 2.1.4.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 2.0.0-p594

Chúng tôi xin thông báo phiên bản Ruby 2.0.0-p594.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 1.9.3-p550

Chúng tôi hân hạnh thông báo phát hành ấn bản Ruby 1.9.3-p550.

Đọc tiếp...