Tin mới nhất

Đề cử giải Ruby Hero 2014

Bạn có biết ai đã giúp đỡ bạn trong cộng đồng Ruby trong năm vừa qua? Có thể họ chỉ bạn một vài thứ, viết một gem hoặc giúp bạn với các vấn đề kỹ thuật? Nếu bạn biết một ai như trên, xin hay dành một chút thời gian đề cử họ cho giải Ruby Hero.

Đọc tiếp...

Hỗ trợ cho Ruby 1.9.3 sẽ chấm dứt vào ngày 23/02/2015

Hôm nay chúng tôi công bố kế hoạch cho tương lai của Ruby 1.9.3.

Đọc tiếp...

Ruby 2.1.0 được phát hành

Chúng tôi hân hạnh công bố Ruby 2.1.0 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Ruby 2.1.0-rc1 được phát hành

Chúng tôi hân hạnh công bố bản Ruby 2.1.0-rc1. Xin giúp chúng tôi kiểm tra các công năng mới của Ruby 2.1 trước khi ấn bản cuối được phát hành vào 2013-12-25!

Đọc tiếp...

Gia hạn bảo trì vá bảo mật cho Ruby 1.8.7 và 1.9.2

Có hiệu lực ngay bây giờ, 1.8.7 và 1.9.2 sẽ được tiếp tục hỗ trợ các vá bảo mật cho đến tháng 6, 2014.

Đọc tiếp...

Bản địa hoá tiếng Nga của ruby-lang.org

Chúng tôi hân hạnh công bố bản địa hoá tiếng Nga của ruby-lang.org.

Đọc tiếp...

Ruby 2.1.0-preview2 được phát hành

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản Ruby 2.1.0-preview2. Xin giúp chúng tôi kiểm tra các chức năng mới của Ruby 2.1 trước khi bản cuối được phát hành!

Đọc tiếp...

Tràn vùng Heap trong Truyền số thực dấu phẩy động (CVE-2013-4164)

Một lỗi bảo mật làm tràn Heap trong Truyền số thực dấu phẩy động được phát hiện dưới mã CVE-2013-4164.

Đọc tiếp...

Ruby 1.9.3-p484 được phát hành

Ruby Ruby 1.9.3-p484 mới được phát hành.

Đọc tiếp...

Ruby 2.0.0-p353 được phát hành

Ruby 2.0.0-p353 mới được phát hành.

Đọc tiếp...