Lưu trữ 2013

Ruby 2.1.0 được phát hành

Chúng tôi hân hạnh công bố Ruby 2.1.0 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Ruby 2.1.0-rc1 được phát hành

Chúng tôi hân hạnh công bố bản Ruby 2.1.0-rc1. Xin giúp chúng tôi kiểm tra các công năng mới của Ruby 2.1 trước khi ấn bản cuối được phát hành vào 2013-12-25!

Đọc tiếp...

Gia hạn bảo trì vá bảo mật cho Ruby 1.8.7 và 1.9.2

Có hiệu lực ngay bây giờ, 1.8.7 và 1.9.2 sẽ được tiếp tục hỗ trợ các vá bảo mật cho đến tháng 6, 2014.

Đọc tiếp...

Bản địa hoá tiếng Nga của ruby-lang.org

Chúng tôi hân hạnh công bố bản địa hoá tiếng Nga của ruby-lang.org.

Đọc tiếp...

Ruby 2.1.0-preview2 được phát hành

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản Ruby 2.1.0-preview2. Xin giúp chúng tôi kiểm tra các chức năng mới của Ruby 2.1 trước khi bản cuối được phát hành!

Đọc tiếp...

Tràn vùng Heap trong Truyền số thực dấu phẩy động (CVE-2013-4164)

Một lỗi bảo mật làm tràn Heap trong Truyền số thực dấu phẩy động được phát hiện dưới mã CVE-2013-4164.

Đọc tiếp...

Ruby 1.9.3-p484 được phát hành

Ruby Ruby 1.9.3-p484 mới được phát hành.

Đọc tiếp...

Ruby 2.0.0-p353 được phát hành

Ruby 2.0.0-p353 mới được phát hành.

Đọc tiếp...

Cuộc thi giải Fukuoka Ruby 2014 - Giám khảo bao gồm Matz

Gửi các bạn đam mê Ruby,

Đọc tiếp...

RubyConf Australia 2014 kêu gọi nộp đề xuất, và vé đã được bán!

RubyConf Australia 2014 sẽ được tổ chức tại Sydney vào ngày 19 đến ngày 21 tháng 2. Đây là hội thảo Ruby thứ hai tại Australia.

Đọc tiếp...

Cuộc thi thiết kế cho www.ruby-lang.org

Ruby Association sẽ tổ chức cuộc thi tìm kiếm thiết kế mới cho trang chủ ruby-lang.org.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.0 preview1

Chúng tôi hân hạnh công bố phiên bản Ruby 2.1.0-preview1 đã được phát hành. Xin xem chi tiết các công năng mới của Ruby 2.1 trước khi ấn bản cuối cùng được phát hành!

Đọc tiếp...

Chúng tôi bắt đầu phân phối gói thông qua Fastly

ruby-lang.org sẽ bắt đầu dùng https://cache.ruby-lang.org cho việc phân phối các gói nguồn Ruby. Nhờ vào một mạng chung chuyển nội dung (CDN), chúng tôi có thể phân phối gói tới mọi nơi trên thế giới nhanh nhất.

Đọc tiếp...

Việt hoá trang ruby-lang.org

Chúng tôi vừa công bố phiên bản Việt hoá của trang chủ ruby-lang.org.

Đọc tiếp...

Giải thể raa.ruby-lang.org

Chúng tôi quyết định giải thể raa.ruby-lang.org, còn được biết đến với tên “Ruby Application Archive (RAA)”. Chúng tôi không có server hay nhân lực để tiếp tục chạy dịch vụ này Nếu bạn muốn xem raa.ruby-lang.org, xin xem RAA trong Internet Archive.

Đọc tiếp...

Chúng tôi ngừng hỗ trợ Ruby 1.8.7

Tôi ước tôi có thể nói một vài lời hoa mĩ, tiếc là vốn tiếng Anh của tôi hơi hạn hẹp nên tôi chỉ có thể nói ‘đây là cái kết biết trước.

Đọc tiếp...

Ruby 2.0.0-p247 được phát hành

Ruby 2.0.0-p247 mới được phát hành.

Đọc tiếp...

Ruby 1.9.3-p448 được phát hành

Ruby 1.9.3-p448 mới được phát hành.

Đọc tiếp...

Ruby 1.8.7-p374 được phát hành

Ruby 1.8.7-p374 mới được phát hành.

Đọc tiếp...

Lỗi bỏ qua kiểm tra lai lịch hostname trong SSL client (CVE-2013-4073)

Một lỗ hổng trong SSL client của Ruby giúp người tấn công ở vai trò trung gian lừa SSL server với những giấy chứng nhận giả nhưng hợp lệ.

Đọc tiếp...

Công bố trang chủ mới của ruby-lang.org

Thay mặt cộng đồng Ruby, chúng tôi hân hạnh được công bố trang chủ mới ruby-lang.org đã đi vào hoạt động.

Đọc tiếp...