Chúng tôi ngừng hỗ trợ Ruby 1.8.7

Tôi ước tôi có thể nói một vài lời hoa mĩ, tiếc là vốn tiếng Anh của tôi hơi hạn hẹp nên tôi chỉ có thể nói ‘đây là cái kết biết trước.

Về Ruby 1.8.7

Tại thời điểm bây giờ đa số đã chuyển qua dùng Ruby 1.9.x hay 2.0.0 (NẾU BẠN CHƯA THÌ XIN DÙNG) Trong quá khứ, có nhiều phiên bản Ruby như 1.4.x, 1.6.x và 1.8.x. Tất cả đều sinh ra từ cùng phiên bản Ruby 1.0, còn gọi là MRI. Thời điểm đấy 1.8.x là nhánh mới nhất và 1.8.7 là phiên bản sửa lỗi cuối cùng.

Đã một thập niên trôi qua kể từ lúc chúng tôi xuất bản 1.8.0, và 5 năm từ bản 1.8.7. Thời đấy Ruby được dùng để viết CGI script. Sau đó mọi thứ thay đổi rất nhanh. Với sự trỗi dậy của Rails, có rất nhiều người bắt đầu học Ruby. Bên cạnh đấy chúng tôi cũng nhập engine mới của ko1 (gọi là YARV lúc đấy) vào lõi. Engine này trở thành nguyên tố chính của Ruby bạn dùng ngày nay.

Sau mười năm tôi rất vinh hạnh công bố rằng 1.8.7 sẽ không còn được hỗ trợ nữa và sẽ đi vào lịch sử là một trong những phiển bản đã thay đổi cuộc sống của chúng ta rất nhiều và vẫn còn tiếp tục làm thế trong một thời gian tới đây với Ruby 2.0 và 2.1. Quyết định trên được đưa ra để giúp chúng tôi tập trung nguồn lực vào bản Ruby mới hơn.

Cảm ơn Ruby 1.8.7 nhiều.

Về Ruby 1.8.7 của bạn

Bạn vẫn có thể còn cài đặt của Ruby 1.8.7 ở trong hệ thống của bạn. Tuỳ vào cách bạn cài đặt, bản Ruby 1.8.7 còn có thể được hỗ trợ bởi một bên thứ ba. Bạn có thể tiếp tục dùng dịch vụ này nếu không nâng cấp được. Xin lưu ý rằng tôi sẽ không hỗ trợ nó nữa.