Ruby 2.1.0-preview2 được phát hành

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản Ruby 2.1.0-preview2. Xin giúp chúng tôi kiểm tra các chức năng mới của Ruby 2.1 trước khi bản cuối được phát hành!

Các thay đổi so với preview 1

Tải về

Thay đổi so với 2.0

Các thay đổi đáng lưu ý:

Xem thêm chi tiết tại: NEWS trong Ruby repository (WIP).

ko1 trình bày về các chức năng của Ruby 2.1 tại toruby: Tất cả về Ruby 2.1

Konstantin Haase (@konstantinhaase) tóm tắt trong bài blog: Có gì mới trong Ruby 2.1?.

Chú thích

Các lỗi được biết:

https://bugs.ruby-lang.org/projects/ruby-trunk/issues?query_id=102

Xem lịch phát hành và các thông tin khác:

https://bugs.ruby-lang.org/projects/ruby-master/wiki/ReleaseEngineering210