Bản địa hoá tiếng Nga của ruby-lang.org

Chúng tôi hân hạnh công bố bản địa hoá tiếng Nga của ruby-lang.org.

Cảm ơn đến nhóm dịch thuật:

  • Alexey Gaziev (gazay)
  • Vlad Bokov (razum2um)

Đây là bản địa hoá thứ hai kể từ khi chuyển qua quy trình dịch dựa trên GitHub vào đầu năm nay.

Nếu bạn muốn đóng góp cho cộng đồng Ruby, bạn có thể giúp giữ trang chủ luôn được cập nhật. Đơn giản thăm trang ruby-lang.org trên GitHub và bắt đầu nộp báo cáo các lỗi tìm thấy hoặc nộp pull request ngay từ hôm nay!