Ruby 1.9.3-p448 được phát hành

Ruby 1.9.3-p448 mới được phát hành.

Bản này kèm một vá bảo mật về OpenSSL đi kèm.

Và sửa một số lỗi khác.

Xem ticketsChangeLog for details.

Download

Chú thích

Cảm ơn sự giúp đỡ của các committer, tester và người dùng đã tìm và thông báo lỗi.