Ruby 2.1.0 được phát hành

Chúng tôi hân hạnh công bố Ruby 2.1.0 đã được phát hành.

Ruby 2.1 có nhiều cải tiến bao gồm tăng tốc mà không có vấn đề về tương thích.

Hãy thử ngay!

Tải về

Thay đổi từ since 2.0

Các thay đổi lớn:

Xem thêm chi tiết tại: NEWS trong Ruby repository (WIP).