Việt hoá trang ruby-lang.org

Chúng tôi vừa công bố phiên bản Việt hoá của trang chủ ruby-lang.org.

Lời cảm ơn chân thành nhất đến với các thành viên của nhóm dịch thuật:

  • Trung Lê (joneslee85)
  • Hiếu Lê (modology)
  • Thanh Chinh Ban (thanhbc)
  • Phạm Tiến Đạt (tiendat0510)

Nếu bạn cũng muốn đóng góp cho cộng đồng Ruby, bạn có thể giúp bằng cách giữ cho trang luôn được cập nhật. Xin dùng ruby-lang.org trên GitHub để báo lỗi và nộp pull request.