Cuộc thi giải Fukuoka Ruby 2014 - Giám khảo bao gồm Matz

Gửi các bạn đam mê Ruby,

Chính phủ của Fukuoka, Nhật cùng với “Matz” Matsumoto thân mời mọi người tham gia giải. Nếu bạn đã phái triển một chương trình hay với Ruby, xin nộp đơn dự thi.

Giải nhất 2014 Fukuoka Ruby Award Competition với giá trị 1 triệu Yên

Hạn chót: 29/11/2013

Matz và hội đồng giám khảo sẽ chọn ra người thắng giải. Giải nhất là 1 triệu Yên. Những trình thắng giải các năm trước bao gồm Rhomobile (Mỹ) và APEC Climate Center (Hàn Quốc).

Xem danh sách thắng giải năm trước tại:

http://www.myfukuoka.com/category/ruby-award-winners

Trình dự thi không nhất thiết phải viết hoàn toàn với Ruby nhưng có thể áp dụng các chức năng đặc biệt của Ruby.

Điều kiện tham gia là dự án phải được phát triển và hoàn thành trong vòng 12 tháng đổ lại. Xin xem thêm chi tiết tại:

http://www.digitalfukuoka.jp/events/22?locale=ja hoặc http://www.myfukuoka.com/news/technology-news/2014-fukuoka-ruby-award-guidelines-for-applicants.html

http://www.digitalfukuoka.jp/uploaded/26/RubyAward_ApplicationForm_2014.doc

Gửi email đơn đăng kí tới award@f-ruby.com.

Năm nay chúng tôi có một số giải đặc biệt sau:

Người thắng giải nhất sẽ nhận:

  • Tín dụng cho 5,000 giời của Engine Yard Cloud
  • Một cặp vé đi RubyKaigi (thêm 50,000 Yên một người cho chi phí vận chuyển)
  • Quà của Engine Yard

Người thắng giải Heroku sẽ nhận:

  • 100,000 Yên
  • Một cặp vé đi RubyKaigi (thêm 50,000 Yên một người cho chi phí vận chuyển)
  • Quà của Heroku

Người thắng giải paperboy&co sẽ nhận:

  • Một cặp vé đi Shimane (Thành phố Ruby Matsue) cho 3 ngày (thêm 50,000 Yên một người cho chi phí vận chuyển)
  • Miễn phí tên miền gTLD (com, net, org, info, biz) cho 10 năm

“Matz sẽ kiểm tra và chấm mã nguồn của bài thi. Đăng kí miễn phí”

Thân