Ruby 2.1.0-rc1 được phát hành

Chúng tôi hân hạnh công bố bản Ruby 2.1.0-rc1. Xin giúp chúng tôi kiểm tra các công năng mới của Ruby 2.1 trước khi ấn bản cuối được phát hành vào 2013-12-25!

Các thay đổi lớn so với preview 2

cho các thay đổi khác, xin xem NEWS.

Tải về

Thay đổi từ 2.0

Các thay đổi lớn:

Xem thêm chi tiết tại: NEWS trong Ruby repository (WIP).

ko1 nói về các công năng mới của Ruby 2.1 tại toruby: Tất cả về Ruby 2.1

Konstantin Haase (@konstantinhaase) tóm tắt trên trang blog của anh: Có gì mới trong Ruby 2.1?.

Chú thích

Các vấn đề được biết:

https://bugs.ruby-lang.org/projects/ruby-trunk/issues?query_id=102

Và xem luôn lịch phát hành và các thông tin khác tại:

https://bugs.ruby-lang.org/projects/ruby-master/wiki/ReleaseEngineering210