Ruby 1.8.7-p374 được phát hành

Ruby 1.8.7-p374 mới được phát hành.

Bản này kèm một các vá bảo mật sau:

Download

Chú thích

Cảm ơn sự giúp đỡ của các committer, tester và người dùng đã tìm và thông báo lỗi.