Lưu trữ 2014

Phát hành Ruby 2.2.0

Rất vui khi được thông báo ấn bản Ruby 2.2.0.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.0-rc1

Rất vui mừng khi được thông báo ấn bản Ruby 2.2.0-rc1. Sau bản RC1, không có những thay đổi nào đáng kể ngoài những bản vá lỗi. Bản cuối cùng của Ruby 2.2.0 được dự kiến phát hành vào ngày 25-12-2014 tới.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.0-preview2

Rất vui khi được thông báo ấn bản Ruby 2.2.0-preview2.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 2.1.5

Ruby 2.1.5 vừa được ra mắt.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 2.0.0-p598

Chúng tôi rất vui mừng ra mắt phiên bản Ruby 2.0.0-p598.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 1.9.3-p551

Chúng tôi xin thông báo phiên bản Ruby 1.9.3-p551.

Đọc tiếp...

CVE-2014-8090: Tấn công từ chối dịch vụ giãn nở XML khác

Sự giãn nở thực thể không giới hạn có thể dẫn đến lỗ hổng DoS ở REXML, giống “Entity expansion DoS vulnerability in REXML (XML bomb, CVE-2013-1821)”“CVE-2014-8080: Tấn công từ chối dịch vụ giãn nở XML (XML Expansion)”. Lỗ hổng này đã được gán nhận dạng CVE CVE-2014-8090. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến cáo nâng cấp lên Ruby bản mới nhất.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 2.1.4

Ra mắt Ruby 2.1.4.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 2.0.0-p594

Chúng tôi xin thông báo phiên bản Ruby 2.0.0-p594.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 1.9.3-p550

Chúng tôi hân hạnh thông báo phát hành ấn bản Ruby 1.9.3-p550.

Đọc tiếp...

CVE-2014-8080: Tấn công từ chối dịch vụ giãn nở XML (XML Expansion)

Việc không kiểm soát thực thể giãn nở (expansion of entity) có thể dẫn đến lỗ hổng tấn công từ chối dịch vụ trong REXML. Lỗ hổng này đã được đánh dấu lỗi trên CVE CVE-2014-8080. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên nâng cấp Ruby.

Đọc tiếp...

Thay đổi thiết lập mặc định của ext/openssl

Chúng tôi đã thay đổi thiết lập mặc định của ext/openssl trên các phiên bản Ruby 2.1.4, 2.0.0-p594 và 1.9.3-p550. Với thay đổi này, các tuỳ chọn SSL/TLS không bảo mật bị mặc định vô hiệu hoá. Tuy nhiên, thay đổi này có khả năng gây ra một số vấn đề với kết nối SSL.

Đọc tiếp...

Ra mắt phiên bản Ruby 2.1.3

Chúng tôi hân hạnh thông báo về việc phiên bản 2.1.3 chính thức được ra mắt. Đây là một phiên bản vá nằm trong chuỗi các phiên bản ổn định của Ruby 2.1.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.0.0-p576

Chúng tôi hân hạnh thông báo phát hành Ruby 2.0.0-p576 để chào mừng việc tổ chức RubyKaigi2014 tại Nhật Bản.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.0-preview1

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản 2.2.0-preview1.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 1.9.2-p330

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản 1.9.2-p330, đây là phiên bản cuối cùng của chuỗi 1.9.2.

Đọc tiếp...

EOL cho 1.8.7 và 1.9.2

Thời gian bảo trì qua thời hạn cho bản Ruby 1.8.7 và 1.9.2 sẽ ngưng vào 31/07/2014.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 1.9.3-p547

Ruby 1.9.3-p547 vừa được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành ấn bản Ruby 2.1.2

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản 2.1.2 của Ruby.

Đọc tiếp...

Chính thức mở cửa đăng ký tham gia hội thảo RubyConf 2014 tại Đài Loan

Hội thảo RubyConf Đài Loan 2014 sẽ được tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan trong 2 ngày 25-26 tháng 4 năm 2014.

Đọc tiếp...

Ruby 2.0.0-p451 được phát hành

Ngày hôm nay, 24/2/2014 là ngày kỷ niêm lần thứ 21 của Ruby, vì vậy chúng tôi rất vui khi thông báo về việc phát hành một bản vá mới, Ruby 2.0.0-p451.

Đọc tiếp...

Đề cử giải Ruby Hero 2014

Bạn có biết ai đã giúp đỡ bạn trong cộng đồng Ruby trong năm vừa qua? Có thể họ chỉ bạn một vài thứ, viết một gem hoặc giúp bạn với các vấn đề kỹ thuật? Nếu bạn biết một ai như trên, xin hay dành một chút thời gian đề cử họ cho giải Ruby Hero.

Đọc tiếp...

Hỗ trợ cho Ruby 1.9.3 sẽ chấm dứt vào ngày 23/02/2015

Hôm nay chúng tôi công bố kế hoạch cho tương lai của Ruby 1.9.3.

Đọc tiếp...