Ra mắt phiên bản Ruby 2.1.5

Ruby 2.1.5 vừa được ra mắt.

Phiên bản này bao gồm bản vá cho lỗ hổng bảo mật DoS của REXML. Nó tương tự với bản vá lỗ hổng bảo mật trong phiên bản trước, nhưng theo cách mới và khác.

Ngoài ra, phiên bản này cũng bao gồm một số vá lỗi khác. Xem ticketsChangeLog để biết thêm chi tiết.

Download

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.5.tar.bz2

  SIZE:  11994454 bytes
  MD5:  a7c3e5fec47eff23091b566e9e1dac1b
  SHA256: 0241b40f1c731cb177994a50b854fb7f18d4ad04dcefc18acc60af73046fb0a9
  SHA512: d4b1e3c2b6a0dc79846cce056043c48a2a2a97599c76e9a07af21a77fd10e04c8a34f3a60b6975181bff17b2c452af874fa073ad029549f3203e59095ab70196
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.5.tar.gz

  SIZE:  15127433 bytes
  MD5:  df4c1b23f624a50513c7a78cb51a13dc
  SHA256: 4305cc6ceb094df55210d83548dcbeb5117d74eea25196a9b14fa268d354b100
  SHA512: a7da8dc755e5c013f42269d5e376906947239b41ece189294d4355494a0225590ca73b85261ddd60292934a8c432231c2308ecfa137ed9e347e68a2c1fc866c8
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.5.tar.xz

  SIZE:  9371780 bytes
  MD5:  8a30ed4b022a24acbb461976c9c70789
  SHA256: 22ba1eb8d475c9ed7e0541418d86044c1ea4c093ab79c300c38fc0f721afe9a3
  SHA512: 8a257da64158d49bc2810695baf4b5849ef83e3dde452bf1e4823e52e8261225427d729fce2fb4e9b53d6d17ca9c96d491f242535c2f963738b74f90944e2a0b
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.5.zip

  SIZE:  16657694 bytes
  MD5:  810cd05eb03c00f89b0b03b10e9a3606
  SHA256: 69c517a6d3ea65264455a9316719ffdec49cf6a613a24fd89b3f6da7146a8aa7
  SHA512: a55cf5970203904e7bc8cef2b6fbf7b8d5067a160289a1a49d13c4dfef8c95002bcdf697f5d04d420ef663efad5ee80d5a9e4e7445c4db9a02f9cbc9e4b8444e
  

Ý kiến cho phiên bản này

Xin lỗi nếu sự ra mắt các phiên bản một cách thường xuyên gây ra bất tiện cho các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp công sức để ra được phiên bản này.