Ra mắt phiên bản Ruby 2.1.4

Ra mắt Ruby 2.1.4.

Phiên bản này gồm bản chỉnh sửa cho các lỗi bảo mật sau:

Và một số lỗi khác.

Xem ticketsChangeLog để biết thêm chi tiết.

Cập nhật: Có một regression xảy ra ở bản 2.1.3 giờ đã được sửa:

>> { key: if true then 0 else 1 end }
SyntaxError: (irb):1: syntax error, unexpected modifier_if
{ key: if true then 0 else 1 end }
     ^

Tải về

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.4.tar.bz2

  SIZE:  11992171 bytes
  MD5:  f4136e781d261e3cc20748005e1740b7
  SHA256: f37f11a8c75ab9215bb9f61246ef98e0e57e1409f0872e5cf59033edcf5b8d2a
  SHA512: 68db1567751166c5e7d24b6e5015124b8a15568c50556e1f429486395352fa56c4a195a74820ab135697924149d014b445b345a1b9755678aaf824fba79c606b
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.4.tar.gz

  SIZE:  15127418 bytes
  MD5:  89b2f4a197621346f6724a3c35535b19
  SHA256: bf9952cdeb3a0c6a5a27745c9b4c0e5e264e92b669b2b08efb363f5156549204
  SHA512: 7a6c70ec60db9866d5988e53c75e5c7e7288d68d87ba74ad317a0f74be79b387d05f665d9273d24dc64edc011d396b6396d2c7b1de6fd6a03569103e5acdcc36
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.4.tar.xz

  SIZE:  9392500 bytes
  MD5:  99aa2b01240d91edaecc2fc9d8254e44
  SHA256: e1cc5cbbcaa8644e282f04763d96057ddd6f443338a5019200e8726273e84fcf
  SHA512: b0fbecca0ffec8f6a3c5d27f62087628b8a79874b7bdbfd8ce39cfc5b6f5cb4da2f8a3e6031abae9c59273cf629f41cf5987e2a5f4c083b0f3a3b02eeb5d7dca
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.4.zip

  SIZE:  16656312 bytes
  MD5:  71c7afca08734f0105a06d2feea11422
  SHA256: bdb26a725e1fd7982f12d5390209064687def61c330b92597322e3898131391e
  SHA512: 7fd8d13810a4336dc498a6eb05e140825d52eca0317d0848152688060b95ce4c79ab6a10cf14ab2499ae559fb4676d86538eacd94fb262c16795067fb4f47614
  

Ghi chú cho phiên bản

Nhiều tình nguyện viên, lập trình viên và người dùng đã báo lỗi để giúp chúng tôi có được phiên bản này. Cảm ơn vì sự đóng góp của họ.

Lịch sử đăng

 • Được sửa lại 2014-10-27 21:00:00 (UTC)
 • Đăng lên lần đầu 2014-10-27 12:00:00 (UTC)