Chính thức mở cửa đăng ký tham gia hội thảo RubyConf 2014 tại Đài Loan

Hội thảo RubyConf Đài Loan 2014 sẽ được tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan trong 2 ngày 25-26 tháng 4 năm 2014.

Để biết thêm chi tiết về các diễn giả và thời gian, bạn hãy truy cập vào website của hội thảo hoặc các tin tức liên quan đến hội thảo RubyConf Đài Loan.

Vé được mở cho đến ngày 31/3/2014.

Đặt vé!