Ra mắt phiên bản Ruby 1.9.3-p551

Chúng tôi xin thông báo phiên bản Ruby 1.9.3-p551.

Phiên bản này bao gồm bản sửa lỗi cho lỗ hổng DoS của REXML. Tương tự như lỗ hổng đã sửa trong phiên bản trưóc, nhưng những xử lý này cho các trường hợp mở rộng khác. Xin xem chủ đề bên dưới để biết thêm chi tiết.

Chú ý

Ruby 1.9.3 hiện đang trong quá trình bảo trì bảo mật. Đìều này có nghĩa là chúng tôi chỉ sửa những lỗi liên quan đến bảo mật. Và, tháng 2 năm sau, chúng tôi sẽ ngừng bảo trì Ruby 1.9.3. Chúng tôi khuyến cáo người dùng Ruby 1.9.3 nên chuyển qua sử dụng phiên bản mới hơn.

Tải về

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p551.tar.bz2

  SIZE:  10049332 bytes
  MD5:  0d8b272b05c3449dc848bb7570f65bfe
  SHA256: b0c5e37e3431d58613a160504b39542ec687d473de1d4da983dabcf3c5de771e
  SHA512: 5ea40f8c40cf116030ffdedbe436c1fdbf9a50b7bb44bc890845c9c2a885c34da711bc1a9e9694788c2f4710f7e6e0adc4410aec1ab18a25a27168f25ac3d68c
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p551.tar.gz

  SIZE:  12605119 bytes
  MD5:  0d8212f7bc89bab8ef521b04cd9df278
  SHA256: bb5be55cd1f49c95bb05b6f587701376b53d310eb1bb7c76fbd445a1c75b51e8
  SHA512: be12adf581ee76af70db117b44c6647c1df3d28fffa1b3379c6067e4aa1fb523dae7c9b130a51dcdcff268a8ee21a3d74f6f946135fb3ac6b90664f0a9df4a08
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p551.tar.xz

  SIZE:  7704072 bytes
  MD5:  7367b1dfb2ba1d6abf6fd7db70e765f5
  SHA256: 44228297861f4dfdf23a47372a3e3c4c5116fbf5b0e10883417f2379874b55c6
  SHA512: 2dd4cd7494d0d9b1cc2a5c3710a2c771617a367d1ba6f5099adc2785e37efcb668c6508780562359a4a4c83733e349aa5cb4f8532e1f334f9f96543670d35729
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p551.zip

  SIZE:  13987275 bytes
  MD5:  14a394b1d7b7031b34d4d1af64ee657e
  SHA256: cf468ccabd5cdef5047b8f02f4f71052fd3a9c87c12aba314f04748a451a63ec
  SHA512: 6ee550c7e435622114e3669393220a90946652eade0a83dab74970fff7088d5c2051bee9c272e2e6eccc36885b4f64928fc2d27c36584c1cc8dac91ce730d3ea
  

Ghi chú phiên bản

Xin lỗi về sự bất tiện thường xuyên trong khi phát hành. Cảm ơn tất cả mọi ngưòi đã giúp đỡ.