Ra mắt phiên bản Ruby 1.9.3-p550

Chúng tôi hân hạnh thông báo phát hành ấn bản Ruby 1.9.3-p550.

Phiên bản này gồm bản vá cho lỗ hổng bảo mật DoS của REXML.

Bản release này gồm sự thay đổi về những thiết lập mặc định của ext/openssl. Các tùy chọn SSL/TLS không bảo mật đã được mặc định vô hiệu hoá.

Và bundled jQuery cho darkfish template của RDOC cũng đã được cập nhật.

Chú ý

Ruby 1.9.3 hiện đang trong quá trình bảo trì tính bảo mật. Điều này có nghĩa là chúng tôi chỉ sữa những lỗi liên quan đến vấn đề bảo mật. Và tháng 2 năm sau, chúng tôi sẽ ngừng bảo trì Ruby 1.9.3. Chúng tôi khuyến cáo người dùng Ruby 1.9.3 nên chuyển qua sử dụng phiên bản mới hơn.

Tải về

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p550.tar.bz2

  SIZE:  10053787 bytes
  MD5:  c2169c8b14ccefd036081aba5ffa96da
  SHA256: d3da003896db47fb10ba4d2e0285eea7fe8cdc785b86c02ebad5bc9cdeaa4748
  SHA512: 38767e98df25484f7292437f3cb0f798b3a43e9a7414a5401677e96ad1cc367cb3fa23ac3abe568d5bf2b2ca553713469a8770d41b79bc63daf3fa59cb4e15c6
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p550.tar.gz

  SIZE:  12605180 bytes
  MD5:  e05135be8f109b2845229c4f47f980fd
  SHA256: d6cf008d9f3a9aeed2ef04428f19d66e28aed8a71456f7edba68627d3302cd6b
  SHA512: 420d4f9fe027ffc3ec5cc4ea19cf6e1f1473199ee4af06ef364c08f4a04bf65e253b32e76f37370b8e56ad2e26d0c09e6fa5b1f7c0b407b0c68b63acd2cce975
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p550.tar.xz

  SIZE:  7714228 bytes
  MD5:  c0261155faec6cfc9aa16790ee56448f
  SHA256: c87f04392010ec7f01b12dcbb6d985c61d5f481e71d2a7b25b5f1e72d2d61faa
  SHA512: cd68e60e01c31642fac08d88846dd8ce9ba287d8322f779490a4e016611090af0cbdee5be4ac611c5468cab90c6a2cdfe2a08c0c05106b6fe61c1253e49273d5
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p550.zip

  SIZE:  13987149 bytes
  MD5:  4946e5f3d083894372a7a46342e885f7
  SHA256: 6e7eceddca615c19f81c125f9864de3570b9687df858cfb27298d867521d5beb
  SHA512: 0daa8fafa950f1e6ddf79815a615c7d730d234042718bd70e8211e4c23d7cc93126c924ad42673844c3a8cb908bf02a8d03ae2857658a027935f46c13bb17a13
  

Chú thích

Tôi chân thành cảm ơn những người hỗ trợ Ruby. Cảm ơn.