Phát hành Ruby 2.2.0-preview1

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản 2.2.0-preview1.

Ruby 2.2.0-preview1 là bản thử nghiệm đầu tiên của Ruby 2.2.0. Để đáp ứng nhu cầu mới cho Ruby, chúng tôi giới thiệu các chức năng mới và đồng thời cũng cải tiến tốc độ và các chức năng hiện thời.

Một ví dụ là với Symbol GC, cải tiến này giúp gom rác Symbol giúp giảm bộ nhớ khi sử dụng Symbol; bởi vì GC không thu rác Symbol trước Ruby 2.2. Do đó Rails 5 sẽ sử dụng Symbol GC sau khi yêu cầu thấp nhất của phiên bản Ruby được đẩy lên Ruby 2.2 hoặc mới hơn. (Xem bài viết trên Rails blog để biết thêm chi tiết).

Đồng thời, chức năng GC Tăng dần (Incremental GC) giúp giảm thời gian chờ, khá là hiệu quả để chạy cái ứng dụng Rails.

Hi vọng các bạn sẽ thích bản Ruby 2.2.0-preview1!

Các thay đổi đáng lưu ý so với 2.1

 • Incremental GC
 • Symbol GC
 • thư viện lõi:
  • Hỗ trợi Unicode 7.0 #9092
  • Hàm mới:
   • Enumerable#slice_after
   • Float#next_float, Float#prev_float
   • File.birthtime, File#birthtime
 • bundled libraries:
  • Nâng cấp Psych 2.0.6
  • Nâng cấp Rake 10.3.2+ (e47d0239)
  • Nâng cấp RDoc 4.2.0.alpha (21b241a)
  • Nâng cấp RubyGems 2.4.1+ (713ab65)
  • Nâng cấp test-unit 3.0.1 (removed from repository but bundled in tarball)
  • Nâng cấp minitest 5.4.1 (removed from repository but bundled in tarball)
  • Deprecate mathn
 • C API
  • Xoá các API bị deprecated

Xem NEWS trong Ruby repository (WIP) for details.

Thông kê thay đổi, 1239 files thay đổi, 98343 thêm vào(+), 61858 xoá đi(-).

Download

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.0-preview1.tar.bz2
  • SIZE: 12385780 bytes
  • MD5: 767b132eec3e70b14afe5884a7a767b1
  • SHA256: a3614c389de06b1636d8b919f2cd07e85311486bda2cb226a5549657a3610af5
  • SHA512: 2f1190f5d8cd1fa9962d1ff416dae97759d032a96801d77bc6b10136eba59dde1a554ff8c0c2d9ce0d3c1361d4dd12ad573b1266fd53b90ab238d8ce39e6b862
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.0-preview1.tar.gz
  • SIZE: 15419211 bytes
  • MD5: f78fc9ec907fe622822abf3aa839c1b4
  • SHA256: 7a49493d148a38eff9ab13e88601686985cadf2de86276ae796f5443deab3abb
  • SHA512: 34381eee1d31cc1dad87e6d57ba71153c4db034b697cf7f0010fa432bb037e8eef5a90936a658f8f07b9b1eaa18f0b5c02ea113c78f39061514724373622a3b5
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.0-preview1.tar.xz
  • SIZE: 9617132 bytes
  • MD5: 96cde140b3211780d58b36af023143d5
  • SHA256: 7ed01a518b8c4d65bfb887cf6e0809977c88abeb5bb70c9fe8df754966820411
  • SHA512: 1241fd9a6e583544576177f372e245845b9df1427104b595963e37d7348a7d1c5558c6f6bf6ca5f1856d0d4a8f4a54a8948d4b6d78fb7943d6c7458691f34f6d
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.0-preview1.zip
  • SIZE: 17161678 bytes
  • MD5: df34e9d6a447b21a4e7fa261d51bb881
  • SHA256: 2fa6c0cbddd1566a8658e16a34b6ae2f9eda2a8eeee4113561b3948d066f44a0
  • SHA512: 615b35c0a0bc408b28af9d9220ccd1658c718c7657ae7ad3f8318d38850bec760b1738c43454986b105857a7ffc2fea95294b964e5ea26a915d6fd9d510351b7

Chú thích ấn bản

Xem luôn lịch ấn hành và các thông tin khác tại:

ReleaseEngineering22