Hỗ trợ cho Ruby 1.9.3 sẽ chấm dứt vào ngày 23/02/2015

Hôm nay chúng tôi công bố kế hoạch cho tương lai của Ruby 1.9.3.

Hiện nhánh này đang ở chế độ bảo trì, và sẽ tiếp tục cho đến hết ngày 23/02/2014.

Sau 23/02/2014, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp vá bảo mật cho đến hết 23/02/2015, sau đó toàn bộ hỗ trợ cho 1.9.3 sẽ chấm dứt.

Chúng tôi khuyến khích bạn nâng lên Ruby 2.1.0 hoặc 2.0.0 càng sớm càng tốt.