Phát hành Ruby 1.9.3-p547

Ruby 1.9.3-p547 vừa được phát hành.

Hiện tại Ruby 1.9.3 đang trong giai đoạn bảo trì bảo mật. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ phát hành Ruby 1.9.3 chỉ khi một sự cố bảo mật xảy ra. Tuy nhiên có một ngoại lệ. Như đã nói trước đây, chúng tôi phát hành nếu có một regression (sự thối lui) nghiêm trọng được tìm thấy.

Một số người dùng đã báo cáo những vấn đề trong môi trường sử dụng phiên bản cũ của OpenSSL với hệ điều hành Ubuntu 10.04 LTS. Đây là một regression (sự thối lui) đã được giới thiệu trong Ruby 1.9.3-p545. (Vấn đề tương tự đã xảy ra trong Ruby 2.1.1 và Ruby 2.0.0-p451 và đã được sửa với Ruby 2.1.2 và Ruby 2.0.0-p481.) Hãy nhìn vào Lỗi #9592 để biết thêm chi tiết.

Vì vậy, chúng tôi đã quyết định phát hành phiên bản này. Bạn chỉ nên nâng cấp nếu như bạn đã bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.

Lần phát hành này bao gồm hai sự thay đổi:

  • một sự thay đổi cho các phiên bản cũ của OpenSSL (xem ở trên),
  • một sự thay đổi nhỏ của common.mk cho việc quản lý các lần phát hành của chúng tôi (không ảnh hưởng đến người sử dụng).

Tải về

Chú thích của lần phát hành

Cảm ơn bạn đã báo cáo.