Phát hành ấn bản Ruby 2.1.2

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản 2.1.2 của Ruby.

Ấn bản này có một vá cho lỗi regression của bản 2.1.1 với Hash#reject, và hỗ trợ xây dựng với Readline-6.3 (see Bug #9578), và nâng cấp cho libyaml với psych và một số vá khác.

Xem ticketsChangeLog để biết thêm chi tiết.

Download

Phản hồi

Chúng tôi cảm ơn các lập trình viên và người dùng đã báo cáo lỗi giúp chúng tôi hoàn thành ấn bản này.