Phát hành Ruby 1.9.2-p330

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản 1.9.2-p330, đây là phiên bản cuối cùng của chuỗi 1.9.2.

Ngay sau khi công bố Ngưng hỗ trợ cho 1.9.2 (và 1.8.7), một lỗi regression bảo mật được phát hiện trong 1.9.2. Lỗ hổng này đã được đánh dấu lỗi trên CVE CVE-2014-6438.

Lỗi này xảy ra khi truyền vào một chuỗi với hàm URI decode_www_form_component. Lỗi có thể thực hiện lại bằng cách chạy dòng code Ruby sau:

ruby -v -ruri -e'URI.decode_www_form_component "A string that causes catastrophic backtracking as it gets longer %"'

Kể từ khi được phát hiện và vá trước ấn bản của 1.9.3, các phiên bản của Ruby 1.9.3-p0 và mới hơn không bị ảnh hưởng. Nhưng các phiên bản của Ruby 1.9.2 hoặc cũ hơn 1.9.3-p330 bị ảnh hưởng.

Bạn có thể đọc bản báo cáo gốc trên bug tracker: https://bugs.ruby-lang.org/issues/5149#note-4

Download

Chúng tôi khuyến khích bạn nâng cấp lên bản ổn định mới nhất của Ruby.