EOL cho 1.8.7 và 1.9.2

Thời gian bảo trì qua thời hạn cho bản Ruby 1.8.7 và 1.9.2 sẽ ngưng vào 31/07/2014.

Thông tin thêm

Tháng 12 năm ngoái, chúng tôi đã kéo dài thời hạn bảo trì cho phiên bản Ruby 1.8.7 và 1.9.2 thêm 6 tháng. Heroku đã tài trợ sự gia hạn này để hỗ trợ khách hàng đang sử dụng các gói Bamboo và Cedar của họ.

Chúng ta đã đến gần ngày kết thúc gia hạn này. Ruby 1.8.7 tròn 6 năm tuổi từ ngày 06/2008. Ruby 1.9.2 được phát hành cách đây 4 năm vào 08/2010. Mỗi ngày trôi qua, backport và bảo trì các lỗi bảo mật cho các ấn bản này sẽ trở nên khó khăn hơn. Ruby 2.1.2 mới phát hành và Ruby 2.2.0 được ấn định phát hành trong 6 tháng nữa. Chúng tôi khuyên bạn nâng cấp lên các bản Ruby mới hơn ngay lập tức để tận hưởng được những cải tiến mà chúng tôi đã đem đến với Ruby. Thêm vào đấy điều này đảm bảo các ứng dụng của bạn tiếp tục nhận được các vá lỗi ngôn ngữ và bảo mật trong tương lai.

Nếu các công ty quan tâm về việc tiếp tục bảo trì Ruby 1.8.7 hay 1.9.2, xin liên hệ chúng tôi tại hone@ruby-lang.org và zzak@ruby-lang.org.