Ra mắt phiên bản Ruby 2.0.0-p598

Chúng tôi rất vui mừng ra mắt phiên bản Ruby 2.0.0-p598.

Phiên bản này bao gồm bản vá lỗ hổng bảo mật từ chối dịch vụ REXML. Tương tự như lỗ hổng đã được vá trong phiên bản trước, nhưng phiên bản này giải quyết vấn đề thực thể giãn nở. Các bạn có thể xem thêm chi tiết ở chủ đề bên dưới.

Một số lỗi khác cũng đã được sửa. Xem thêm chi tiết trong ticketsChangeLog.

Tải về

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p598.tar.bz2

  SIZE:  10758882 bytes
  MD5:  a3f3908103a7d209d1d1cf4712e3953c
  SHA256: 67b2a93690f53e12b635ba1bcdbd41e8c5593f13d575fea92fdd8801ca088f0f
  SHA512: 10026a04e01a8ad14ea9c99bbdf4f7d04029b73ee0c01bbf6c2eb2817332d49adacf127b646693b67b5dd7010eaf3b696b23b6335cc0f7ee5a6b56dbba0f6f82
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p598.tar.gz

  SIZE:  13608640 bytes
  MD5:  e043a21ce0d138fd408518a80aa31bba
  SHA256: 4136bf7d764cbcc1c7da2824ed2826c3550f2b62af673c79ddbf9049b12095fd
  SHA512: 0548aba9bf45e380e5f73e73168ea7fea341fc9739e108c7d530d11b677f6a78b2c4e29062d16a73b4286acaa2333ed20cb34e16b65b5b6898da66661f1717da
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p598.tar.xz

  SIZE:  8316092 bytes
  MD5:  2ec36f7018eef05003bf8cf0e0f05def
  SHA256: 9dccf4c30e1bb004b18cb1129d9daac3c0ec510a671f4f4f13a2747897ffab35
  SHA512: bf7b93d9fbaab98a64d1f45c3f3bbcdfebd3e1d0584dfb27696b2716d93c2ba13881e1edaef6d3eccd769ac2e21d6157024c902f3d891951a20b972c1942ef99
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p598.zip

  SIZE:  15126384 bytes
  MD5:  aa6ac22747947e6562d5b0dc9767ecda
  SHA256: d5bdafd7b0fbd4254902ba10385c6e5812beac4ad221805aa4d92a37eff47f97
  SHA512: 6cdaf7f2d27a5f0ead9b94325b9c9fe90cf04c64dedaea8e1d45a8855a73ad61c5c72f1fda835eab73693c25c15a74c7e4e639ed5c18a9433dd79e398600b3ea
  

Ý kiến cho phiên bản này

Xin lỗi nếu sự ra mắt các phiên bản một cách thường xuyên gây ra bất tiện cho các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp công sức để ra mắt phiên bản này.